294433
/transport-og-reiseliv/statistikker/stranslag/aar-endelige
294433
statistikk
2017-05-29T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
stranslag, Transport og lagring, strukturstatistikk, landtransport, sjøtransport, lufttransport, post- og distribusjonsvirksomhet, bedrifter, foretak, sysselsatte, driftsregnskap, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringerLuftfart, Landtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Transport og lagring, strukturstatistikk

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,3 %

økning i omsetning for transport og lagring fra 2014 til 2015

Strukturstatistikk for transport og lagring. Næringsområde H. Endelige tall12
2015Prosentvis endring
2014 - 20152011 - 2015
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
3Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
4Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)21 1100,2-2,3
Sysselsatte (antall)158 0071,83,7
Omsetning (mill. kr)3406 337,04,326,2
Bearbeidingsverdi (mill. kr)4151 646,33,728,9
Brutto driftsresultat (mill. kr)64 879,24,433,4
Bedrifter
Bedrifter (antall)21 976-0,1-2,0
Sysselsatte (antall)157 5191,83,7
Omsetning (mill. kr)3405 339,74,326,3
Lønnskostnader (mill. kr)86 463,72,925,8
Bruttoinvestering (mill. kr)10 286,1-26,7-67,9

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Bedrifter
Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
20152014201520142015201420152014201520142015201420152014
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt21 97621 991157 519154 778405 339,7388 511,5403 183,9386 576,3151 133,9145 368,586 463,684 007,410 286,314 032,8
 
49. Landtransport115 81615 88973 94171 20480 970,780 013,680 937,079 982,639 657,037 968,927 796,426 648,33 249,44 404,2
49.1 Passasjertransport med jernbane57614 0173 9344 991,74 678,74 991,74 678,74 896,84 491,02 747,42 792,4803,41 195,6
49.2 Godstransport med jernbane19185876191 387,01 402,01 387,01 402,0346,8336,4339,8406,3103,111,2
49.3 Annen landtransport med passasjerer7 0146 92836 65134 89425 865,624 846,725 852,824 831,115 783,314 944,811 265,910 537,1845,81 248,6
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport8 7268 88232 68631 75748 726,449 086,248 705,549 070,818 630,118 196,713 443,312 912,51 497,11 948,8
 
50. Sjøfart1 7081 70425 18926 300165 158,4155 795,3164 281,7155 247,357 988,956 906,025 329,124 603,91 373,03 731,2
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer4394359 7489 93614 227,013 325,613 382,612 183,86 627,95 957,85 164,74 588,91 213,2944,3
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods1 2521 25415 38716 323150 900,3142 442,1150 868,7143 035,951 347,050 931,020 148,019 999,1161,72 783,6
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer1715544131,127,630,427,614,017,216,415,9-1,93,3
 
51. Lufttransport1541496 7237 17139 178,837 553,839 176,837 547,66 865,96 076,55 300,55 976,21 161,81 011,0
51.1 Lufttransport med passasjerer1251166 5587 01438 669,136 963,738 667,136 957,56 715,15 946,35 202,05 877,81 076,51 054,3
51.2 Lufttransport med gods samt romfart2933165157509,7590,1509,7590,1150,8130,298,598,485,3-43,3
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport22 7742 74331 77730 152102 244,998 509,5101 016,597 209,236 573,934 375,019 450,818 306,54 270,04 576,1
52.1 Lagring1611511 6181 3923 001,52 688,23 001,62 688,81 072,61 045,4869,5811,1280,180,7
52.2 Andre tjenester tilnyttet transport22 6132 59230 15928 76099 243,495 821,398 014,994 520,435 501,333 329,618 581,317 495,43 989,94 495,4
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet1 5241 50619 88919 95117 786,916 639,317 771,916 589,610 048,210 042,18 586,88 472,5232,1310,3
53.1 Landsdekkende posttjenester262414 03814 29113 415,712 601,613 400,712 580,28 078,28 147,87 081,87 037,3200,8256,0
53.2 Andre post- og budtjenester1 4981 4825 8515 6604 371,24 037,74 371,24 009,41 970,01 894,31 505,01 435,231,354,3

Tabell 2 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Bedrifter
2015
I alt0-1 sysselsatte2-4 sysselsatte5-9 sysselsatte10-19 sysselsatte20-49 sysselsatte50-249 sysselsatte250 eller flere sysselsatte
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
49. Landtransport1
Bedrifter15 8167 6615 2801 72862635415017
Sysselsetting73 9415 90114 10210 9158 21910 67214 04610 086
Omsetning (mill. kr)280 970,56 839,711 183,410 755,210 261,714 150,415 754,212 025,9
Produksjonsverdi (mill. kr)80 936,96 833,611 181,410 753,010 255,114 140,815 747,112 025,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)339 656,93 129,85 836,94 809,44 229,96 057,07 395,58 198,4
Lønnskostnader (mill kr)27 796,3463,22 944,63 330,33 391,35 055,76 637,05 974,2
Bruttoinvesteringer (mill. kr)3 249,4204,4272,5322,7314,2530,6598,31 006,7
 
50. Sjøfart
Bedrifter1 7081 10321212698776725
Sysselsetting25 1891775698271 3372 3726 62613 281
Omsetning (mill. kr)2165 158,4108 639,65 076,62 800,33 088,28 517,122 034,215 002,4
Produksjonsverdi (mill. kr)164 281,8108 621,55 074,82 799,53 087,28 512,722 009,714 176,4
Bearbeidingsverdi (mill. kr)357 988,836 811,63 027,61 186,01 739,61 779,85 594,27 850,0
Lønnskostnader (mill kr)25 329,18 347,6903,3804,2936,91 641,75 783,66 911,8
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 373,0-572,0405,036,279,4126,0340,6957,8
 
51. Lufttransport
Bedrifter1546411151523197
Sysselsetting6 72320281012067591 8893 720
Omsetning (mill. kr)239 178,8292,8115,8364,4791,63 301,97 189,527 122,8
Produksjonsverdi (mill. kr)39 176,9292,8115,8364,4791,63 301,97 189,327 121,1
Bearbeidingsverdi (mill. kr)36 866,058,922,991,9110,5723,93 508,32 349,6
Lønnskostnader (mill kr)5 300,55,015,671,0184,0523,61 732,82 768,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 161,861,0-0,734,144,359,6247,5716,0
 
52. Lagring og andre tjenester tilnkyttet transport4
Bedrifter2 7741 20554038532819610614
Sysselsetting31 7774781 5582 5664 5956 13010 4705 980
Omsetning (mill. kr)2102 244,912 693,95 559,98 060,412 397,617 479,929 334,516 718,7
Produksjonsverdi (mill. kr)101 016,512 690,85 562,08 060,312 415,317 499,928 036,416 751,8
Bearbeidingsverdi (mill. kr)336 573,97 420,91 287,22 266,03 740,05 386,910 048,36 424,6
Lønnskostnader (mill kr)19 450,9447,2776,71 445,32 996,73 494,36 780,23 510,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr)4 269,8989,3204,7118,9877,3628,7514,8936,1
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet
Bedrifter1 5241 0852687730252019
Sysselsetting19 8897656624784067012 37814 499
Omsetning (mill. kr)217 786,9606,4505,3621,2524,0483,91 770,813 275,3
Produksjonsverdi (mill. kr)17 771,9606,4505,3621,2524,0483,91 770,413 260,7
Bearbeidingsverdi (mill. kr)310 048,2288,7221,9190,7188,9248,1836,08 073,9
Lønnskostnader (mill kr)8 586,827,3120,5143,5138,2227,5825,37 104,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr)232,111,46,52,38,10,97,4195,5

Tabell 3 
Transport og lagring. Hovedtall, etter fylke. Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter fylke. Næringshovedområde H. Bedrifter1
2015
BedrifterSysselsettingOmsetning (mill. kr)2Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)3Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
1For få bedrifter i enkelte fylker (næringer på to-siffer nace) medfører konfidensialitet i statistikken og skjulte verdier også på næringshovedområdet.
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 49.5 Rørtransport
5Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt4521 976157 519..........
 
Østfold1 1365 683..........
Akershus2 82822 02681 883,680 550,817 582,712 077,31 805,2
Oslo3 41826 74276 547,876 309,729 263,015 195,7548,5
Hedmark7493 871..........
Oppland8014 277..........
Buskerud1 1105 58510 49810 510,15 174,42 388,0265,9
Vestfold8845 772..........
Telemark6213 272..........
Aust-Agder3872 720..........
Vest-Agder6733 904..........
Rogaland1 78415 83941 292,641 281,119 028,910 052,23 046,1
Hordaland2 30915 21566 826,966 830,823 078,510 080,5-995,5
Sogn og Fjordane4714 502..........
Møre og Romsdal1 0168 903..........
Sør-Trøndelag1 1497 196..........
Nord-Trøndelag5383 6875 429,45 437,02 240,81 596,6258,7
Nordland9647 637..........
Troms6836 157..........
Finnmark4343 6793 535,93 533,71 934,71 442,4509,7
Andre norske områder21852..........

Tabell 4 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Foretak

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Foretak
Antall foretakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Brutto driftsresultat (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)
20152014201520142015201420152014201520142015201420152014
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt1221 11021 058158 007155 143406 337,0389 457,4403 568,0387 090,7151 646,3146 249,964 879,262 118,686 767,184 131,6
 
49. Landtransport115 49115 53373 87670 44180 627,878 347,080 020,677 870,139 763,838 312,412 064,712 127,727 699,126 184,8
49.1 Passasjertransport med jernbane564 0173 9344 991,74 678,74 991,74 678,74 896,84 491,02 149,41 698,62 747,42 792,4
49.2 Godstransport med jernbane655876191 387,01 402,01 387,01 402,0346,8336,47,0-69,9339,8406,3
49.3 Annen landtransport med passasjerer6 8496 74037 22035 05526 689,425 485,426 219,625 125,016 234,315 781,44 672,55 146,211 561,810 635,3
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport8 6318 78232 05230 83347 559,746 780,947 422,346 664,418 285,917 703,65 235,85 352,813 050,112 350,8
 
50. Sjøfart1 6721 65924 94226 432165 858,7156 314,3164 981,6155 812,458 478,656 890,133 075,432 210,125 403,224 680,0
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer4134069 3799 91114 171,713 315,913 326,912 174,26 801,15 951,41 865,01 385,84 936,14 565,6
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods1 2411 23715 50916 480151 655,8142 970,7151 624,2143 610,551 663,450 921,431 212,730 822,920 450,720 098,5
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer1816544131,227,730,527,714,117,3-2,31,416,415,9
 
51. Lufttransport100947 0457 55839 241,638 019,839 239,438 013,47 128,76 458,21 598,2342,95 530,56 115,4
51.1 Lufttransport med passasjerer78686 8707 39438 718,337 420,438 716,137 414,06 972,96 326,11 544,5311,75 428,46 014,4
51.2 Lufttransport med gods samt romfart2226175164523,3599,4523,3599,4155,8132,153,731,2102,1101,0
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport22 3772 32332 23730 739102 835,7100 074,6101 568,298 743,736 221,034 550,416 679,115 881,919 541,918 668,4
52.1 Lagring1491391 6181 3962 972,42 696,32 972,62 696,91 065,5985,2195,6172,7869,9812,4
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport2 2282 18430 61929 34399 863,397 378,398 595,696 046,835 155,533 565,216 483,515 709,218 672,017 856,0
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet1 4701 44919 90719 97317 773,316 701,617 758,316 650,910 054,110 039,01 461,81 556,48 592,38 482,6
53.1 Landsdekkende posttjenester7514 03814 29113 415,712 601,613 400,712 580,28 078,28 147,8996,41 110,57 081,87 037,3
53.2 Andre post- og budtjenester1 4631 4445 8695 6824 357,64 100,04 357,64 070,71 975,91 891,2465,4445,91 510,51 445,3

Tabell 5 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Foretak

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Foretak
2015
I alt0-1 sysselsatte2-4 sysselsatte5-9 sysselsatte10-19 sysselsatte20-49 sysselsatte50-249 sysselsatte250 eller flere sysselsatte
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
49. Landtransport1
Foretak15 4917 6225 2351 6845712698723
Sysselsetting (personer)73 8765 87813 96610 6227 5118 0168 37419 509
Omsetning (mill. kr)280 627,96 476,710 799,910 305,59 281,911 606,212 096,420 061,3
Produksjonsverdi (mill. kr)80 020,56 470,710 798,010 294,69 266,611 558,412 024,319 607,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)339 763,62 984,15 691,24 645,43 856,14 598,24 884,113 104,5
Lønnskostnader (mill. kr)27 699,2424,22 867,63 212,23 092,43 815,04 090,810 197,0
Bruttoinvesteringer (mill. kr)3 383,4195,7263,5318,9267,3347,5492,61 497,9
 
50. Sjøfart
Foretak1 6721 09721111894666125
Sysselsetting (personer)24 9421735647691 2852 0486 16313 940
Omsetning (mill. kr)2165 858,8108 289,35 046,72 415,93 062,17 474,923 536,116 033,8
Produksjonsverdi (mill. kr)164 981,5108 271,25 040,12 415,83 061,37 470,923 517,815 204,4
Bearbeidingsverdi (mill. kr)358 478,736 671,93 019,31 079,41 701,41 909,65 422,48 674,7
Lønnskostnader (mill. kr)25 403,28 325,1887,5751,9894,81 555,95 532,27 455,8
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 231,8-572,2400,435,654,9121,0193,1999,0
 
51. Lufttransport
Foretak10055896958
Sysselsetting (personer)7 045161961802793876 203
Omsetning (mill. kr)239 241,6150,8122,4147,1293,1462,11 357,736 708,4
Produksjonsverdi (mill. kr)39 239,4150,8122,4147,1293,1462,11 357,736 706,2
Bearbeidingsverdi (mill. kr)37 128,621,417,552,47,1151,1297,26 581,9
Lønnskostnader (mill. kr)5 530,53,510,241,561,9168,0287,14 958,3
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 219,660,4-0,74,915,030,51,61 107,9
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport4
Foretak2 3771 1554753072211257321
Sysselsetting (personer)32 2374511 3612 0253 0283 9307 24214 200
Omsetning (mill. kr)2102 835,711 576,94 673,06 321,78 142,510 645,125 240,436 236,1
Produksjonsverdi (mill. kr)101 568,111 564,84 673,26 320,48 143,210 605,523 878,436 382,6
Bearbeidingsverdi (mill. kr)336 221,16 627,21 114,81 594,22 481,23 503,68 157,412 742,7
Lønnskostnader (mill. kr)19 542,0122,8623,51 079,21 870,62 139,64 706,19 000,2
Bruttoinvesteringer (mill. kr)4 294,4756,0131,150,9251,2172,3331,02 601,9
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet
Foretak1 4701 086263692016124
Sysselsetting (personer)19 9077676504172664741 38315 950
Omsetning (mill. kr)2..606,9434,2399,0..390,21 487,8..
Produksjonsverdi (mill. kr)..606,9434,2399,0..390,21 487,8..
Bearbeidingsverdi (mill. kr)3..288,8206,5140,1..202,3504,5..
Lønnskostnader (mill. kr)..27,3114,7120,7..177,2452,0..
Bruttoinvesteringer (mill. kr)..11,46,52,1..0,91,5..

Om statistikken

Statistikken omfatter passasjer- og godstransport. Den beskriver strukturen, aktiviteten, verdiskaping og resultatene på et svært detaljert nivå innenfor land-, sjø- og lufttransport samt post- og distribusjonsvirksomhet. Statistikken omfatter både foretak og bedrifter.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN) er et foretak den minste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Bedrift/virksomhet

I SN er en bedrift definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det vanligvis utføres aktiviteter som faller innenfor en spesiell næringsgruppe.

Beliggenhet

Beliggenheten er i samsvar med kommuneinndelingen pr. 1. januar i referanseåret. I enkelte næringer kan et foretak drive virksomhet i flere kommuner eller fylker uten å være delt i flere bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse.

Eiere uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket

Eiere omfatter eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap, familiemedlemmer uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket o.l.. Medeiere i aksje- og andelsselskap som har lønnet arbeid i foretaket er ikke inkludert. Det er heller ikke familiemedlemmer til eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap når de har fast avtalt lønn.

Lønnstakere

Antall lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En lønnstaker er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Lønnstakere i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antallet i løpet av året.

Sysselsetting

Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som  sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året. Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger.

Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er ikke inkludert i sysselsettingstallene.

Deltidslønnstakere er definert som lønnstakere som arbeider mindre enn 30 timer per uke.

Årsverk

Tallene omfatter antall årsverk utført av lønnstakere i foretaket. Tilsvarer antall lønnstakere omregnet til antall fulltidsekvivalenter.

Omsetning

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

 

For foretakene som leverer næringsoppgave (type 2) består omsetningen av følgende poster:
p3000 Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig
+ p3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri
+ p3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet
+ p3500 Uopptjent inntekt
+ p3600 Leieinntekt fast eiendom
+ p3650 Leieinntekt av rettigheter - jakt, fiske mv
+ p3695 Annen leieinntekt
+ p3700 Provisjonsinntekt
+ p3900 Annen driftsrelatert inntekt

Handelsvarer

Handelsvarer er varer som selges videre uten noen form for bearbeiding i bedriften.

Totalt kjøp av varer og tjenester

Med totalt kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelser av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene.

Lønnskostnader

Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l., arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskap og til familiemedlemmer uten fast lønn.

Lønn

Omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l.. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

Utgifter til avlønning av vikarer

Omfatter betaling til vikarbyråer og lignende organisasjoner for personale som disse skaffer.

Produksjonsverdi

Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg. Kjøp av varer og tjenester for videresalg er trukket fra, mens aktiverte egne investeringsarbeider er lagt til.

Bearbeidingsverdi

Med bearbeidingsverdi menes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert.

Brutto driftsresultat

Består av bearbeidingsverdi fratrukket lønnskostnader.

Bruttoinvestering

Som bruttoinvestering regnes anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg, maskiner, verktøy, redskap, inventar, programvare, både nye og brukte transportmidler (unntatt til privat bruk).

Påkostninger er lagt til, mens salg av brukt realkapital er trukket fra. Bruttoinvesteringer oppgis med fradrag for inngående merverdiavgift.

Anskaffelser

Dette omfatter anskaffelser av nyervervede varige driftsmidler og aktiverte påkostninger på egne aktiva.

Anskaffelser i nyervervede varige driftsmidler omfatter alle nyervervede varige driftsmidler som er anskaffet og ferdigstilt i løpet av året, eksklusiv investeringer i uberørt eiendom. Ved kjøp benyttes kostpris, ved egenproduksjon benyttes produksjonskost for verdsettelsen av driftsmiddelet. Anskaffelser ved finansiell leasing er inkludert der driftsmiddelet er ført som eiendel i balansen.

Aktiverte påkostninger omfatter verdien av alle aktiverte påkostninger og hovedreparasjoner som er kjøpt og utført av andre og/eller foretatt med egne ansatte på egne driftsmidler. Det forutsettes at slike påkostninger øker effektiviteten/verdien av og/eller forlenger levetiden til driftsmiddelet. Ved kjøp vurderes påkostningen til kjøpspris, ved egenproduksjon til produksjonskost.

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler er beregnet til salgsverdien (erstatningssummen) ved realisering av brukte driftsmidler i løpet av året. Beløpet er inklusiv merverdiavgift. Driftsmidlet anses som solgt når det er levert.

Antall nystartede foretak

Antall nystartede foretak omfatter alle nye foretak, både rene nyetableringer (helt nye virksomheter) og nye foretak registrert ved eierskifter, dvs. virksomheter som er registrert for å overta en eksisterende virksomhet.

Antall opphørte foretak

Antall opphørte foretak omfatter både rene virksomheter som legges helt ned og eierskifter, dvs. virksomheter som overtas av et annet foretak.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 4.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå. For endelige tall også på regionalt nivå for noen variabler.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken gjelder statistikkåret 2016. Endelige tall blir publisert innen 16 til17 måneder etter statistikkårets utløp. Foreløpige tall, som kun omhandler sysselsetting og omsetning, publiseres 10 måneder etter statistikkårets utløp.

Internasjonal rapportering

Statistikken rapporteres til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Strukturstatistikk for transport og lagring er en del av næringsstatistikken, og gir detaljert informasjon om aktiviteten i sektoren på bakgrunn av regnskapstall. Transport og lagring er definert under næringshovedområde H: Transport og lagring. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014.

Endelige tall ble for første gang publisert i 1998 for deler av sektoren. Endelige tall på både foretaks- og bedrifts-/virksomhetsnivå ble første gang publisert for 1999. Fra og med statistikkåret 2001 er det publisert foreløpige tall for antall enheter, omsetning og sysselsetting på foretaksnivå, i henhold til forordningens krav.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater, private organisasjoner, enkeltindivider og internasjonale organisasjoner som EUROSTAT. I Statistisk sentralbyrå brukes strukturstatistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikrelikebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Strukturstatistikken for transport og lagring følger 

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014. i likhet med Statistisk sentralbyrås strukturstatistikker for andre næringer som for eksempel informasjon og kommunikasjon og overnattingsvirksomhet. Tilsvarende statistikk blir utarbeidet for alle land i EU- og EØS-området.

Ved sammenligning av sysselsetting mot andre statistikker, som for eksempel Arbeidskraftundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå eller statistikk basert på Arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret, bør brukerne være oppmerksomme på at definisjoner og metode avviker noe mellom de ulike statistikkene og at det derfor vil være forskjeller i tallene. Strukturstatistikken følger definisjonene som er gitt i EUs forordning for strukturstatistikk (se pkt 4.2).

Strukturstatistikken brukes som grunnlag ved utarbeiding av Nasjonalregnskapet.

Se regnskapsstatistikk for informasjon om ikke-finansielle aksjeselskap i informasjonssektoren.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §2-3

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Strukturstatistikken for næringshovedområde H (transport og lagring) er inndelt etter Standard for næringsgruppering (se punkt 4.2) og omfatter næringene:

49 Landtransport (med unntak av 49.5 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger)

50 Sjøtransport

51 Lufttransport

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

53 Post og distribusjonsvirksomhet

De aller fleste foretak innenfor disse næringene er med i statistikken dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret.

Unntaket er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, det vil si foretak med sektorkodene 6100 og 6500. Foretak innenfor denne delen av offentlig forvaltning vil ikke inngå i strukturstatistikken for transport og lagring selv om de formelt sett skulle drive virksomhet som faller inn under næringene som er nevnt over. Unntaket er enheter med næringskode 52.221 (Drift av havner og kaianlegg), hvor det er besluttet at enheter med sektorkode 6500 skal være med i statistikken.

Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 1110, 1120, 1510 og 1520, som er med i statistikken dersom de driver virksomhet som faller inn under næringene over. Sektorkoder

Foreløpige tall blir publisert på foretaksnivå på 3-siffer næringsnivå, mens endelige tall blir publisert både på bedrifts- og foretaksnivå for flere næringsnivåer.

EUs strukturforordning krever først og fremst statistikk på foretaksnivå. Videre er det av hensyn til nasjonalregnskap og andre norske brukere, også utarbeidet bedriftsstatistikk for variablene sysselsetting, omsetning, lønnskostnader og investeringer.

Datakilder og utvalg

For et utvalg av foretakene, herunder alle flerbedriftsforetak, bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) og et tilleggskjema med utfyllende opplysninger. Næringsoppgaven blir enten sendt inn sammen med tilleggskjemaet eller rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet.

Informasjon som regnskapstall og omsetning for alle enbedriftsforetak som ikke er med i utvalget blir hentet fra følgende kilder:

- Elektronisk innleverte næringsoppgaver til Skattedirektoratet

-  Regnskapsregisteret i Brønnøysund

 - Manntallet over merverdiavgiftspliktige (Momsregisteret)

For noen enbedriftsforetak finnes det ikke informasjon om omsetning tilgjengelig i noen av kildene nevnt over. Disse foretakene får tilsendt et eget skjema for rapportering av omsetning.

Sysselsettingstall

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

 

Fra og med 2008-årgangen blir bruttoinvesteringer hentet fra saldoskjema RF1084B som er innlevert til skattedirektoratet.

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhet- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Dette registeret ajourføres jevnlig med opplysninger fra Momsregisteret, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra enkelte foretak.

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdet i statistikkåret. Populasjonen er inndelt i delpopulasjoner, kalt strata, etter kriteriene næring og antall sysselsatte. Enkelte strata fulltelles, mens det fra de andre blir trukket et representativt antall foretak. Samlet utgjør disse foretakene det utvalget som skal sende inn fullstendig sett av opplysninger (dvs. Næringsoppgave (NO) og tilleggsskjema).

De detaljerte regnskapsopplysningene fra utvalget sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene og Strukturundersøkelsen. Dette danner grunnlaget for beregning av de økonomiske strukturene i næringene som ligger til grunn ved publiseringen av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er hentet inn fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggsskjema) fra et utvalg foretak.

Brev om opplysningsplikt for Strukturundersøkelsen blir sendt utvalget for elektronisk rapportering over internett.Brevene blir sendt ut i månedsskiftet mail/juni etter statistikkårets utløp, med 3 til 4 ukers svarfrist. Foretak som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig i opp til 6 måneder etter svarfristens utløp. Foretak som ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

For de øvrige foretakene er det innhentet omsetningstall og andre vesentlige regnskapsopplysninger fra næringsoppgaver levert elektronisk til Skattedirektoratet og fra årsregnskap i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Videre er det innhentet omsetningstall fra foretak i Momsregisteret.

Det er foretatt kontroller og opprettinger av opplysningene som kommer fra register, næringsoppgaver og tilleggsskjema for de foretakene som inngår i utvalget. Særlig kritiske kontrollstørrelser er næringskode, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, andre driftskostnader, driftsresultat, investeringer og varekostnader.

Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Bedrifts- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Ved publisering av foreløpige tall vil ikke datamaterialet være like grundig editert som ved publisering av endelige tall.

For foretakene i utvalget hvor det foreligger fullstendig NO med tilleggsskjema er ingen variabler estimerte. For disse foretakene er skjemaopplysningene benyttet. For foretak hvor det er innhentet næringsoppgave fra skattedirektoratet blir kun tilleggsskjema estimert. For de resterende foretakene blir alle variabler bortsett fra omsetning og sysselsetting estimert på bakgrunn av tall fra utvalget.

Omsetning og sysselsetting regnes som fulltellingsvariabler og brukes som grunnlag for å estimere manglende data på andre variabler. Metoden for å estimere manglende data for enheter utenfor utvalget var fram til og 2010 basert på at man brukte et gjennomsnitt blant foretak med samme næring i utvalget for den variablen som skulle sestimeres (rateestimat). Fra 2011 benytter man en metode som baserer seg på at man ut fra gitte kriterier skal finne den enheten i utvalget som ligner mest på enheten man skal estimere tall for og bruker denne enheten sine verdier i stedet for et gjennomsnitt av verdier fra flere foretak (nærmeste nabo). Kriteriet for å finne nærmeste nabo er næringskode kombinert med forholdet omsetning/sysselsetting, i nevnte rekkefølge.

Aksjeselskaper utenom utvalget

For en god del aksjeselskaper utenom utvalget er næringsoppgaven innhentet elektronisk via Skattedirektoratet. For disse foretakene er ingen regnskapsopplysninger beregnet.

For andre aksjeselskaper utenom utvalget er det innhentet bestemte regnskapsopplysninger fra Regnskapsregisteret for aksjeselskaper. En del poster i Regnskapsregisteret er identiske med opplysningene i NO og kan derfor hentes direkte fra Regnskapsregisteret. De øvrige postene beregnes med hensyn til fordelingen i utvalget (ordnet etter næringsunderguppe og samme størrelsesgruppe med hensyn til omsetning, driftkostnad eller annen relevant fordelingsnøkkel).

Foretak med omsetning ifølge Momsregisteret eller strukturundersøkelsen

For de foretakene utenom utvalget hvor omsetning er hentet fra Momsregisteret eller fra Strukturundersøkelsen blir NO-postene og postene i tilleggsskjema estimert ved å bruke omsetning som fordelingsnøkkel.

Sysselsettingstall

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Foreløpige tall blir publisert før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som publiseres innen 17 måneder etter statistikkårets utløp. For foretak i utvalget som ikke er registrert innen publisering, blir foreløpige tall beregnet ved hjelp av andre kilder.

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med revisjonen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Bedrifts- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Frem til og med 2003 rapporterte foretak i utvalget sysselsettingstall på spørreskjema. Fra og med statistikkåret 2004 innhentes også sysselsettingstall for enheter som inngår i utvalget via Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret).

Når det gjelder eiere er beregningen av disse endret fra 2005. Frem til 2005 fikk foretak som ikke er aksjeselskap (dvs. ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak og selskap med delt ansvar), og som hadde omsetning mellom 11 000 og 100 000 kroner beregnet 1 eier. Fra 2005 får ingen slike foretak med omsetning under 150 000 kroner beregnet eier.

Bruttoinvesteringer ble tidligere innhentet på skjema for enhetene som var med i utvalget. For resten av populasjonen ble bruttoinvesteringer beregnet. Fra og med 2008-årgangen blir bruttoinvesteringer hentet fra saldoskjema RF1084B som er innlevert til skattedirektoratet. Det gir en mer korrekt verdi for bruttoinvesteringer enn tidligere årganger.

Ved næringsplassering av enhetene har vi frem til og med referanseåret 2007 brukt Standard for næringsgruppering fra 2002 (SN2002). Fra referanseåret 2007 har vi bruk Standard for næringsgruppering fra 2007 (SN2007). Dette fører til at enkelte næringer ikke kan sammenlignes bakover i tid. En del av næringene som etter ny næringsstandard (SN2007) ligger under Informasjon og kommunikasjon kan en finne igjen i gammel standard (SN2002) i statistikkbanken for  Transport og reiseliv .

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål o.l. gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1 000 kroner o.l. Bruk av kjente begreper og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under editeringen.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting o.l. Delvis frafall kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utvalget. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Verdiene til variablene sysselsetting, omsetning og antall foretak kommer fra ulike administrative registre og fulltelles for hele populasjonen. Frafallsfeil er derfor ikke aktuelt for foreløpige tall.

Utvalgsfeilen måler det forventede avviket mellom hva utvalget gir for resultat, og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt.

Skjevheter i utvalget (f.eks. misvisende stratifisering) kan medføre feil for de variablene hvor det ikke er innhentet opplysninger for alle enhetene i populasjonen. Man antar eksplisitt ved imputeringen at foretak utenfor utvalget har lik kostnads- og inntektsstruktur som foretak i utvalget.

Variablene som inngår i foreløpige tall (antall foretak, sysselsetting og omsetning) er basert på fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant for disse variablene.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med strukturstatistikken. Virksomhet- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund, Momsregisteret og AA-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand o.l. i Virksomhets- og foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

Revisjon

Strukturstatistikk for Transport og lagring er en årsstatistikk med publisering for både foreløpige og endelige tall.

Foreløpige tall publiseres ca. ti måneder etter statistikkårets utgang. Denne publiseringen omfatter kun variablene antall foretak, omsetning og sysselsetting. Den statistiske enheten er foretak.

Ved publisering av endelige tall, blir de foreløpige tallene revidert. Disse publiseres normalt seksten til sytten måneder etter statistikkårets utgang. Disse erstatter de foreløpige tallene for statistikkåret, og omfatter i tillegg langt flere variabler. Tall for både foretak og virksomheter/bedrifter er inkludert.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB