403760
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403760
statistikk
2020-02-17T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
3. kvartal 2019Andel3. kvartal 2019 - 3. kvartal 20143. kvartal 2019 - 3. kvartal 2018
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1517,9100,0-4,21,4
Nasjonal transport489,394,5-0,84,7
Internasjonal transport28,65,5-39,8-34,1
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)162,0100,0-20,6-7,5
Nasjonal transport (mill.tonn)60,898,1-20,9-7,6
Internasjonal transport (1000 tonn)1 093,91,8-5,3-4,3
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 389,1100,02,4-6,4
Nasjonal transport4 888,190,75,5-4,6
Internasjonal transport501,09,3-20,1-20,5
4. kvartal 2019Andel4. kvartal 2019 - 4. kvartal 20144. kvartal 2019 - 4. kvartal 2018
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,4100,04,4-1,5
Norske lastebiler1,131,2-4,3-3,8
Danske, svenske, finske lastebiler1,131,0-17,7-5,8
Baltiske lastebiler0,514,590,88,6
Polske lastebiler0,411,455,912,5
2018Andel2013 - 20182017 - 2018
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)12,0100,013,6-8,8
Kjøring til/fra Norge5,243,5-8-8
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,546,046,3-7,3
Kabotasjekjøring i Norge31,310,612,9-16,7