370056
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
370056
statistikk
2019-01-22T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2018

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
3. kvartal 2018Andel3. kvartal 2018 - 3. kvartal 20133. kvartal 2018 - 3. kvartal 2017
1Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Rettet 23. januar 2019.
Kjørte km, norske lastebiler m/u last (mill. km)507,4100,0-4,8-0,6
Nasjonal transport467,692,2-2,0-0,3
Internasjonal transport39,87,8-28,5-4,6
Godstransport, norske lastebiler (mill.tonn)67,0100,0-1,3-2,9
Nasjonal transport65,998,4-1,1-2,8
Internasjonal transport1,11,6-15,4-8,3
Godstransport, norske lastebiler (mill. tonnkm.)5 691,5100,011,23,1
Nasjonal transport5 121,790,015,85,0
Internasjonal transport569,810,0-18,0-11,4
3. kvartal 2018Andel3. kvartal 2018 - 3. kvartal 20133. kvartal 2018 - 3. kvartal 2017
Godstransport over grensen (tonn)3 170 386100,01,6-5,5
Norske lastebiler924 87529,2-19,4-8,7
Danske, svenske, finske lastebiler1 090 77434,4-9,0-11,7
Baltiske lastebiler406 06712,897,111,3
Polske lastebiler338 54410,751,77,8
2017Andel2012 - 20172016 - 2017
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra Norge (mill.tonn)13,2100,043,4-1,3
Kjøring til/fra Norge5,743,2-9-18
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet6,045,2163,023,4
Kabotasjekjøring i Norge11,511,6134,7-1,6