283727
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
283727
statistikk
2017-05-22T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
1. kvartal 2016 - 1. kvartal 20171. kvartal 2012 - 1. kvartal 2017
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
1. kvartal 2017
Alle nasjonaliteter3 419 70261,46,22,8
Norge11 101 94539,02,3-22,3
Sverige945 48675,95,40,5
Danmark200 57678,46,96,5
Finland108 18471,60,8-25,1
Polen294 17158,017,1108,1
Tyskland121 95773,0-1,910,3
Nederland58 26780,10,420,5
Baltikum339 63465,518,9104,0
Russland11 78990,4-15,4-62,9
Andre237 69374,28,774,0