251299
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
251299
Nær hver femte lastebil som passerer grensen, er fra Polen eller Baltikum
statistikk
2016-11-18T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
3,2 millioner tonn gods med lastebil til og fra Norge i 3. kvartal 2016.

Godstransport med lastebil3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær hver femte lastebil som passerer grensen, er fra Polen eller Baltikum

I alt transporterte lastebiler 3,2 millioner tonn gods til eller fra Norge i 3. kvartal 2016, en nedgang på 0,5 prosent fra 3. kvartal 2015. Andelen polske og baltiske lastebiler gikk opp fra 16,4 til 18,8 prosent i denne perioden, mens de norske bilenes andel falt fra 33,4 til 31,5 prosent.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
3. kvartal 2015 - 3. kvartal 20163. kvartal 2011 - 3. kvartal 2016
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
3. kvartal 2016
Alle nasjonaliteter3 183 02361,5-0,57,0
Norge11 001 65135,8-6,3-18,0
Sverige887 62677,9-2,92,6
Danmark192 32479,02,118,7
Finland97 17572,5-18,4-22,8
Polen284 78658,815,1126,7
Tyskland120 56375,12,920,8
Nederland58 96075,95,243,1
Baltikum312 42168,213,290,2
Russland14 25380,76,2-63,4
Andre213 26474,07,264,0

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.