140432
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
140432
Mindre gods på norske biler
statistikk
2014-11-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. Lastebiler transporterte 3,2 millioner tonn gods over grensen i 3. kvartal 2014. Det er 2,5 prosent mer enn i samme kvartal i fjor.

Godstransport med lastebil3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre gods på norske biler

Det ble transportert 3,2 millioner tonn over grensen i 3. kvartal 2014. Det er 2,5 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Markedsandelen til norskregistrerte biler gikk ned med 1,9 prosentpoeng sammenliknet med 3. kvartal 2013.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
3. kvartal 2013 - 3. kvartal 20143. kvartal 2009 - 3. kvartal 2014
3. kvartal 2014
Alle nasjonaliteter3 195 77661,42,519,1
Norge1 115 86538,0-2,7-10,2
Sverige916 28178,82,927,4
Danmark196 10479,66,735,1
Finland126 02168,01,23,0
Polen234 06159,34,9132,8
Tyskland112 14477,6-2,731,9
Nederland60 31681,419,054,9
Baltikum240 17367,216,6146,9
Russland16 68550,9-41,6-43,4
Andre178 12672,519,675,9

Selv om de norskregistrerte bilenes markedsandel i samband med import og eksport gikk ned i 3. kvartal, er de fortsatt dominerende med en andel av transportene inn og ut av landet på 34,9 prosent.

De baltiske lastebilenes markedsandeler av godstransporten til og fra Norge øker gradvis, og var i 3. kvartal kommet opp på 7,5 prosent. Polskregistrerte biler hadde omtrent tilsvarende markedsandel med sine 7,3 prosent. Samlet var disse landenes markedsandel 0,9 prosentpoeng høyere enn i 3. kvartal 2013. Svenske bilers andel er relativt stabil, og var i 3. kvartal 2014 på 28,7 prosent.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.