14072
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14072
Mer på utenlandske biler
statistikk
2010-11-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer på utenlandske biler

I 3. kvartal i år ble det transportert 8,2 prosent mer gods med lastebil over grensen enn i 3. kvartal i fjor. Norske lastebiler hadde 43,8 prosent av denne transporten, 2,6 prosentenheter mindre enn i samme kvartal i 2009.

Totalt ble det fraktet 2,9 millioner tonn gods over grensen i 3. kvartal, hvorav 1,3 millioner tonn ble fraktet av norske biler. Svenske lastebiler hadde 28,1 prosent av grensetransporten, eller 1,3 prosentenheter mer enn i samme kvartal i fjor. Baltiske lastebiler økte sin andel med 0,9 prosentenheter til 4,5 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: