14020
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14020
Fortsatt nedgang i grensetransporten
statistikk
2009-05-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i grensetransporten

Det ble transportert 2,6 millioner tonn gods med lastebil over grensen til eller fra Norge i 1. kvartal i år. Det er 14 prosent mindre enn i samme kvartal i fjor. De norske lastebilenes andel av grensetransporten var uendret.

Norske lastebiler fraktet 46,7 prosent av godset som passerte grensen i 1. kvartal i år, samme andel som de hadde i tilsvarende kvartal i fjor. Svenske og finske lastebilers andel av grensetransporten til og fra Norge gikk ned, mens danske, polske og baltiske lastebilers andel gikk opp. Alle nasjonalitetene hadde imidlertid nedgang i mengden gods som ble transportert.

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: