14024
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14024
Mindre gods med norske og svenske biler
statistikk
2008-11-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre gods med norske og svenske biler

I 3. kvartal i år ble det transportert 2,9 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er like mye som i 3. kvartal i fjor. Norske og svenske lastebilers andel gikk litt ned.

Av godset som ble transportert med lastebil over grensen i 3. kvartal 2008, ble 46,3 prosent fraktet med norske biler, 1,5 prosentpoeng mindre enn i samme kvartal året før. Svenske lastebiler sto for 27,5 prosent av transporten, mot 29,2 prosent i 3. kvartal 2007.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: