14026
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14026
Økt grensetransport med lastebil
statistikk
2008-08-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensetransport med lastebil

Lastebiler transporterte 3,3 millioner tonn gods over grensen mellom Norge og et av nabolandene i 2. kvartal 2008. Det er 270 000 tonn, eller 8,9 prosent, mer enn i samme kvartal året før.

Norske lastebiler sto for 44,9 prosent av grensetransporten, mot 45,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Det var de tyske lastebilene som hadde størst økning i mengde gods transportert over den norske grensen. De fraktet 106 000 tonn gods i 2. kvartal 2008, mot 72 400 tonn i 2. kvartal 2007, en økning på 46,3 prosent.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: