14028
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14028
Mindre gods med svenske lastebiler
statistikk
2008-05-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre gods med svenske lastebiler

Av godset som passerte grensen med lastebil første kvartal i år, var 28,8 prosent lastet på svenske biler. Det er 1,6 prosentpoeng lavere enn i første kvartal 2007. Også finske lastebiler transporterte mindre gods inn og ut av Norge.

I alt 3 millioner tonn gods ble fraktet med lastebil over grensen i første kvartal, 1,7 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Norske biler sto for 46,7 prosent av denne transporten, mot 46,4 prosent i samme kvartal i fjor.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: