14032
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14032
Mer grensetransport med norske lastebiler
statistikk
2007-11-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil3. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer grensetransport med norske lastebiler

I 3. kvartal ble 2,9 millioner tonn varer fraktet over grensen med lastebil. Dette er 12 prosent mer enn i 3. kvartal 2006. Av dette fraktet norske lastebiler 1,4 millioner tonn, 14 prosent mer enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Det er fem år siden norske lastebiler sist hadde så stor andel av grensetransporten med lastebil. I 3. kvartal 2007 ble 47,8 prosent av godset fraktet med norske biler mot 46,3 i 3. kvartal i fjor.

Norske lastebiler tar andeler først og fremst i transporten ut av landet. Hele 68,5 prosent av eksporten og 35,1 prosent av importen ble utført med norske biler i 3. kvartal.

Svenske lastebilers andel av grensetransporten gikk ned fra 31,3 prosent i 3. kvartal 2006 til 29,2 prosent i 3. kvartal 2007.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: