14034
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14034
Vekst i grensetransport med lastebil
statistikk
2007-09-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i grensetransport med lastebil

Mer enn 3 millioner tonn ble fraktet over grensen mellom Norge og et av nabolandene i 2. kvartal 2007. Selv om grensetransporten ofte er litt høyere i 2. kvartal enn ellers i året, er dette mer enn i noe kvartal før.

Det ble transportert 2,2 prosent mer gods over grensen i 2. kvartal i år enn i kvartalet før. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor er veksten på 5,2 prosent.

Lastebiler som kjørte inn i landet hadde med seg dobbelt så mye gods som lastebiler som kjørte ut av landet. 2 millioner tonn ble importert og 1 million tonn ble eksportert. Norske lastebiler sto for 64 prosent av eksporten og 35 prosent av importen.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: