14036
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/arkiv
14036
Mer gods på lastebil over grensen
statistikk
2007-07-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil1. kvartal 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer gods på lastebil over grensen

Lastebiler fraktet nesten 3 millioner tonn inn og ut av landet i 1. kvartal 2007. Dette er 11 prosent mer enn i samme kvartal året før. De norske lastebilene hadde 46,4 prosent av denne transporten, mens svenskregistrerte biler fraktet 30,4 prosent.

Tallene omfatter gods transportert på lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport av gods med lastebil på ferje er ikke inkludert.

Tabeller: