398394
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar
398394
statistikk
2020-03-31T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
true

Bilparken

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

260 692

el-personbiler ved inngangen til 2020

Bilparken1
2019Endring i prosentEndring i prosent
2018 - 20192014 - 2019
1Statistikken omfatter alle registrerte kjøretøy per 31. desember
2Omfatter også ambulanser, kombinerte biler og bobiler
Personbiler22 816 0381,78,9
Elbiler260 69233,4574,5
Varebiler489 4172,610,7
Lastebiler72 078-0,5-8,4
Busser15 8671,5-7,3
Traktorer291 8412,510,6
Kranbiler ol.6 463-3,8-17,2
Moped159 273-2,5-10,3
Lett motorsykkel28 2235,527,6
Tung motorsykkel170 2492,725,0
Snøscootere91 9313,018,6
Tilhengere1 481 8162,616,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Bilparken etter type drivstoff

Bilparken etter type drivstoff
2019
BensinDieselEl.Hybrid (ladbar)Hybrid (ikke ladbar)Annet drivstoff1
1Bl.a. gass, hydrogen og parafin
2Omfatter også ambulanser, kombinerte biler og bobiler
Personbiler21 033 0361 295 134260 692116 042110 695439
Varebiler23 599457 8717 3363981491
Lastebiler2 47969 03621219521
Busser20214 43619964154812
Traktorer58 667232 987990187
Kranbiler ol.2 1084 33420001
Mopeder155 5501 8251 898000
Lette motorsykler28 122298001
Tunge motorsykler168 506531 680037
Snøscootere91 92028001

Tabell 2 
Vrakpantordningen for person- og varebiler

Vrakpantordningen for person- og varebiler
Biler vraket i altPersonbilerVarebilerAndel av alle personbiler som ble vraketAndel av alle varebiler som ble vraketPersonbiler (snittalder ved vraking)Varebiler (snittalder ved vraking)
200196 72090 7345 9864,82,417,815,4
2002106 49899 5226 9765,22,718,015,7
2003102 34195 2247 1174,92,718,416,0
2004108 880101 9156 9655,22,518,616,0
2005102 04495 5896 4554,72,118,916,0
2006105 32498 3596 9654,72,119,015,5
200799 88593 1936 6924,31,818,915,3
2008107 15398 5528 6014,52,318,715,5
200994 49787 1377 3603,91,918,514,9
201098 66290 7587 9043,92,018,414,9
2011117 520107 7879 7334,62,419,216,2
2012117 578107 37310 2054,42,418,115,0
2013150 905137 23913 6665,53,118,415,4
2014144 385130 96613 4195,23,018,515,6
2015135 801122 56613 2354,72,918,415,5
2016134 881121 48413 3974,62,918,315,3
2017136 203121 38514 8184,53,118,215,2
2018137 134121 83815 2964,53,218,115,1
2019138 855122 38616 4694,43,418,115,3

Om statistikken

Statistikken viser strukturen og utviklingen i kjøretøyparken; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og drivstofftype for alle kjøretøygrupper. Statistikken gir også informasjon om gjennomsnittsalder for person- og varebiler, samt antall biler som vrakes gjennom panteordningen.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Personbiler:

 • 101 Personbil, unntatt ambulanse

Bobiler:

 • 316 Campingbil iht. forskrift om engangsavgift § 2-5 som endret pr. 1. januar 2009

Ambulanser: 

 • 106 Personbil (Ambulanse)
 • 107 Personbil (Leilighetsambulanse)

Busser: 

 • 201 Buss, registrert første gang her i landet før 1.1.1983
 • 210 Buss, registrert for mindre enn 17 passasjerplasser
 • 211 Buss (Klasse 1)
 • 212 Buss (Klasse 2)
 • 213 Buss (Klasse 3)
 • 214 Buss (Klasse 2 og 3)
 • 215 Buss, under 6 meter med inntil (mindre enn) 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er fastmontert i fartsretningen

Kombinerte biler:

 • 301 Kombinert bil

Varebiler:

 • 310 Varebil, registrert første gang her i landet før 1.1.1981 og varebil (Klasse 1) registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 314
 • 311 Varebil (Klasse 2), registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 315
 • 312 Varebil (Begravelsesbil), (tidligere Likbil)
 • 313 Varebil (Campingbil). Registrert før 1.1.2009
 • 314 Varebil (Klasse 1), fortollet etter 31.3.2001
 • 315 Varebil (Klasse 2), fortollet etter 31.3.2001

Lastebiler:

 • 320 Lastebil (med plan), åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Registrert før 1. januar 2005
 • 321 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Registrert før 1. januar 2005
 • 323 Lastebil (bergingsbil). Registrert før 1. januar 2005
 • 325 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre
 • lastebiler som ikke er ført opp med egen kode. Registrert før 1. januar 2005
 • 330 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert før 1. januar 2005
 • 335 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert før 1. januar 2005
 • 336 Lastebil (Campingbil) Registrert før 1.1.2009
 • 340 Trekkbil
 • 350 Beltebil
 • 360 Lastebil (med plan), åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                         
 • 361 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                            
 • 363 Lastebil (bergingsbil). Registrert 1. januar 2005 eller senere                                                    
 • 365 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre lastebiler som ikke er ført opp med egen kode. Registrert 1. januar 2005 eller senere                                                       
 • 370 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere                                 
 • 375 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere             
 • 380 Lastebil (med plan) og totalvekt mindre enn 7501 kg, åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)                                                      
 • 381 Lastebil (med lukket godsrom) og totalvekt mindre enn 7501 kg, herunder flyttebil, termovogn, bankbuss m.v. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)

Traktorer:

 • 401 Traktor

Motorredskaper:

 • 501 Motorredskap (motorkran)
 • 502 Motorredskap (motorsprøyte)
 • 503 Motorredskap (motorstige)
 • 509 Motorredskap, annen motorredskap

Mopeder:

 • 601 Moped

Lette motorsykler:

 • 610 Lett motorsykkel

Tunge motorsykler:

 • 620 Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel, og 3 og 4 hjuls motorsykkel
 • 621 Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

Beltemotorsykler:

 • 630 Beltemotorsykkel

Tilhengere:

 • 701 Påhengsvogn (med tank), ikke til traktor
 • 702 Påhengsvogn (til traktor)
 • 703 Påhengsvogn (campingtilhenger)
 • 709 Påhengsvogn, annen påhengsvogn

 • 711 Slepvogn (med tank), ikke til traktor

 • 712 Slepvogn (til traktor)

 • 713 Slepvogn (campingtilhenger)

 • 719 Slepvogn, - annen slepvogn

 • 721 Semitrailer (med tank), ikke til traktor

 • 722 Semitrailer (til traktor)

 • 723 Semitrailer (campingtilhenger)

 • 729 Semitrailer, annen semitrailer

Kommuner og fylker: 

 • Fordeling på region refererer til eiers adresse registrert i det sentrale Motorvognregisteret. Dette vil ikke alltid være samsvarende med hvor kjøretøyet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kjøretøyet eies av leasingselskap

Standard klassifikasjoner

Standard for kjøretøygrupper: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/111 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Kommune og fylke

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig.

Aktualitet:

 • Statistikken over kjøretøyparken refererer til situasjonen den 31. desember.
 • Statistikken over antall biler vraket mot pant er sum for hele kalenderåret.
 • Statistikken over antall nyregistrerte biler er sum for hele kalenderåret. 

Statistikken publiseres om lag 13 uker ut i det påfølgende året.

Internasjonal rapportering

Data rapporteres til Eurostat og OECD.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Krypterte produksjonsdata lagres på mikronivå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over kjøretøyparken er å vise struktur og utvikling; herunder antall kjøretøy etter fabrikkmerke og etter drivstofftype for alle kjøretøygrupper og antall kjøretøy etter gjennomsnittsalder for person- og varebiler. Statistikken ble etablert i 1985.

Formålet med statistikken over biler vraket mot pant er å gi informasjon om antall person- og varebiler som vrakes gjennom panteordningen som ble innført 1. mai 1978. Statistikken ble etablert i 1985 og den ble slått sammen med statistikken over registrerte kjøretøy f.o.m. 2007.

Formålet med statistikken over nyregistrerte kjøretøy er å gi detaljert informasjon over alle kjøretøy som registreres i Norge etter drivstofftype for alle kjøretøygrupper. Statistikken ble etablert i 2020.

 

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av miljømyndigheter og -organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre som er interessert i opplysninger om alder og struktur på kjøretøyparken eller i opplysninger om antallet biler som samles inn via returordningen. Det er stor og allmenn interesse for tall som belyser bilparken, blant annet i trafikksikkerhets- og miljømessig sammenheng.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Fram til og med statistikkåret 2002, publiserte SSB en egen statistikk over  registrerte godsbiler . Enkelte av tabellene er videreført her.

 

Lovhjemmel

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven): https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2019-06-21-32 

EØS-referanse

Ikke aktuelt.

Produksjon

Omfang

Statistikken over kjøretøyparken omfatter biler med påmontert skilt per 31. desember. Den omfatter kjøretøy med alle typer skilt unntatt prøveskilt.

Statistikken over biler vraket mot pant omfatter person- og varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn som er levert inn til behandlingsanlegg som er godkjent av forurensningsmyndighetene til å skrive ut vrakmelding.

Statistikken over førstegangsregistrerte kjøretøy omfatter førstegangsregistrerte biler i Norge i løpet av året. 

Datakilder og utvalg

Kjøretøyregisteret i Statens vegvesen og vrakpantdata fra Skatteetaten. Kjøretøyregisteret inneholder tekniske og andre opplysninger om kjøretøyparken i Norge. Vrakpantdataene har opplysninger om antall vrakede biler og dato for når bilene ble vraket. Via registreringsnumrene til de vrakede bilene er det mulig å hente fram variable knyttet til de bilene som hvert år tas ut av trafikken.

 

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafil fra Statens vegvesen med situasjonsuttak per 31.12. over registrerte kjøretøy fra Kjøretøyregisteret. Datafil fra Skatteetaten over person- og varebiler vraket mot pant i løpet av forrige kalenderår.

Resultatene kontrolleres mot opplysninger fra Statens vegvesen.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall kjøretøy som oppfyller angitte kriterier. For person- og varebiler blir gjennomsnittsalder regnet ut.

Sesongjustering

Det foretas ingen sesongjustering av tallene.

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For statistikken over biler vraket mot pant er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1997. Tall for vrakede biler 1999-2003 er revidert i forhold til tidligere publiseringer. Disse årgangene inneholdt tidligere biler som var avregistrert i løpet av de foregående seks årene. F.o.m. publiseringen av 2004-tallene inneholder statistikken biler som var blitt avregistrert etter 1977.

For statistikken over kjøretøyparken er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1950. F.o.m. publiseringen av 2020-tallene påvirket kommunereform og registerendringer sammenlignbarheten for noen kommuner. I de fleste tilfeller ble kommuner slått sammen, men noen kommuner har blitt delt opp, eller grensene justert, ved at mindre områder overføres fra eller til en annen kommune. Statens vegvesens Kjøretøyregister innførte de første IT-løsningene i 1981. I 2020 ble både programvaren og operativsystemet oppdatert. De omfattende endringene fikk konsekvenser for antallet kjøretøy i noen kommuner. 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Dataene for kjøretøyparken hentes fra Kjøretøyregisteret i Statens vegvesen. Kjøretøyregisteret oppdateres løpende enten ved at forhandlere selv registrerer data eller at det gjøres via Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. For statistikkformål er det et problem at registeret ikke inneholder informasjon om hvem som faktisk disponerer bilen, ved for eksempel leasingkontrakter. Dette skaper problemer med å fordele kjøretøyparken korrekt på region.

Dataene over biler vraket mot pant hentes fra Skatteetaten og omfatter bare to variable, registreringsnummer og vrakdato. Det er generelt god kvalitet på dataene.

Revisjon

De tallene som frigis i mars hvert år er endelige.

Analyser, artikler og publikasjoner

Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

Publisert 2. juli 2020

Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

Les artikkelen
Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

Nedgang i antall nyregistrerte personbiler

Publisert 2. april 2020

Det ble i mars 2020 registrert 13 334 nye personbiler. Sesongjusterte tall viser at dette er en liten nedgang sammenlignet med februar 2020.

Les artikkelen
Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Publisert 31. mars 2020

Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

Les artikkelen
Bilparkens regionale fordeling

Bilparkens regionale fordeling

Publisert 2. september 2019

Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.

Les artikkelen
Leaser hybrid, eier elbil

Leaser hybrid, eier elbil

Publisert 3. desember 2018

Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper. Om sjåførene «leier eller eier», er ofte avhengig av typen drivstoff.

 

Les artikkelen
Frå global klimavinnar til lokal forureinar

Frå global klimavinnar til lokal forureinar

Publisert 4. september 2018

Ved tusenårsskiftet gjorde teknologiske forbetringar dieselmotoren til eit alternativ til bensinmotoren, og i 2007 gjekk åtte av ti nye bilar i Noreg på diesel. I 2017 var dieselbilens del 20 prosent. Kva er forklaringa på at dieselbilane har svinga slik i popularitet?

Les artikkelen
Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil

Publisert 15. august 2019

Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inntekt.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB