Sjøtransport

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
Revisjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart

Fra og med første kvartal 2022 blir en revidert versjon av kostnadsindeks for innenriks sjøfart publisert på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside.

Økte drivstoffkostnader for sjøtransport

Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart økte med 12 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser på marint drivstoff.

Flere norskeide skip i handelsflåten

Det var i alt 1603 skip i den norske handelsflåten ved utgangen av 2021. Dette er en økning på 32 skip sammenlignet med året før. Norskeide skip sto for hele denne økningen.

Økning i antall ladestasjoner for ferjer og anlegg for landstrøm

Antall ladestasjoner for ferjer er firedoblet mellom 2019 og 2021. I samme periode økte antall landstrømanlegg fra 92 til 177.

Økt godstransport til utenlandske havner

Godsmengden lastet og losset i norske havner økte med 4,9 prosent fra 2019 til 2020. Godsvolumet til utenlandske havner økte med 9,8 prosent i samme periode.

Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Samlede bruttofrakter ekskludert kommisjon og managementhonorar for utenriks sjøfart utgjorde 146,1 milliarder kroner i 2019 eller en økning med 7,1 prosent fra 2018.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet sjøtransport.