Banner med bilde og tittel

Fakta om

Kollektivtrafikk

Skrå bakgrunn med infografikk

Strekning reist kollektivt. 2020

  • 1Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.
  • 2Inkluderer ikke bilferger og Hurtigruten.
Kilde

Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Ingress

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt,
enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken
Ikon av transportnett
Reiser i kollektivtrafikken
2020
450
millioner reiser
-11,1 % Endring fra ti år før

Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

¹Tallene for båt inkluderer ikke bilferger. Se helt nederst på siden for tall for bilferger.

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
Ikon av buss
Andelen av alle kollektivreiser som er med buss
2020
64,5
%
4,0 prosentpoeng Endring fra året før

Reiser med buss per innbygger. Utvalgte byområder.


Elektriske busser
Ikon av elektrisk buss
Elektriske busser
2020
462
busser
263 busser Endring fra året før


Strekning reist med buss
Ikon av vei i solnedgang
Strekning reist med buss
2020
2,84
milliarder passasjerkilometer¹
-37,6 % Endring fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter).

Tog

Antall reiser med tog
Antall reiser med tog
2020
43
millioner togreiser

Antall reiser med tog


Strekning reist med tog
Strekning reist med tog
2020
1 804
millioner kilometer

Strekning reist med tog

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist.

Trikk og bane

Reiser med trikk og bane
Reiser med trikk og bane
2020
110
millioner reiser

Reiser med trikk og bane


Strekning reist med trikk og bane
Strekning reist med trikk og bane
2020
530
millioner kilometer

Strekning reist med trikk og bane

Båt

Reiser med båt
Reiser med båt
2020
7,5
millioner båtreiser

Strekning reist med båt
Strekning reist med båt
2020
159,0
millioner km

Strekning reist med båt

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten.


Bilferge

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som har informasjon om bruken av bilferger.

Alle faktasider