406498
406498
faktaside
2020-03-04T09:16:00.000Z
no

Fakta om

Kollektivtrafikk

Innhold på siden

Strekning reist kollektivt. 2019

¹ Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist. ² Inkluderer ikke bilferger og Hurtigruten.

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt, enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

Reiser i kollektivtrafikken

Nøkkeltall

Reiser i kollektivtrafikken

Reiser i kollektivtrafikken

680 millioner reiser

[ 2018 ]

31 %

Endring fra ti år før

Reiser i ulike former for kollektivtrafikk

Buss Trikk og bane Tog Båt¹
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12
Reiser i ulike former for kollektivtrafikk
Buss Trikk og bane Tog Båt¹
1995 286 90 40 8
1996 285 90 41 8
1997 308 93 45 8
1998 312 101 48 8
1999 316 105 55 9
2000 320 103 56 9
2001 324 105 54 9
2002 319 103 50 9
2003 321 97 49 9
2004 329 91 51 8
2005 327 97 52 9
2006 329 102 54 9
2007 338 104 56 9
2008 337 115 58 9
2009 346 118 57 9
2010 314 125 58 9
2011 322 137 59 10
2012 332 139 62 10
2013 340 144 67 10
2014 344 149 70 10
2015 356 160 73 11
2016 369 171 74 12
2017 398 182 73 12
2018 402 189 77 12

Billettinntekter i kollektivtrafikken

Buss

6325 millioner kroner

[ 2019 ]

3.7 %

Endring fra året før

Tog

6371 millioner kroner

[ 2019 ]

5.9 %

Endring fra året før

Trikk og bane

1995 millioner kroner

[ 2019 ]

3.9 %

Endring fra året før

Båt¹

609 millioner kroner

[ 2019 ]

0.4 %

Endring fra året før

¹Inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Kollektivreiser per innbygger

2018 2019
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1
Kollektivreiser per innbygger
2018 2019
Oslo 411.7 416.0
Vest-Norge 98.4 103.5
Midt-Norge 91.1 92.6
Øst-Norge 68.7 70.4
Nord-Norge 56.2 55.5
Sør-Norge 48.1 49.1

Nøkkeltall

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

Reiser med kollektivtransport som andel av alle reiser

11.7 %

[ 2018 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Den klart største delen av våre samlete reiser foregår fortsatt i personbil. For mer om dette se vår faktaside om bil og transport.

Buss

Nøkkeltall

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

Andelen av alle kollektivreiser som er med buss

60.5 %

[ 2019 ]

1.3 prosentpoeng

Endring fra året før

Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.

2009 2019
2009 2019
Oslo 101 155
Trondheim 95 151
Bergen 84 143
Kristiansand 84 94
Stavanger 64 87
Drammen 60 68
Tønsberg 38 60
Reier med buss per innbygger. Utvalgte byområder.
2009 2019
Oslo 101 155
Trondheim 95 151
Bergen 84 143
Kristiansand 84 94
Stavanger 64 87
Drammen 60 68
Tønsberg 38 60

Nøkkeltall

Elektriske busser

Elektriske busser

199  busser

[ 2019 ]

157 busser

Endring fra året før

Andel skolelever som får skoleskyss

2019
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1
Andel skolelever som får skoleskyss
2019
Oslo 8.3
Akershus 12.8
Rogaland 13.4
Vestfold 19.1
Buskerud 20.7
Østfold 20.6
Telemark 22.0
Finnmark Finnmárk 24.2
Vest-Agder 23.0
Nordland 25.5
Hordaland 25.1
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Trøndelag Trööndelage 27.1
Sogn og Fjordane 33.5
Troms Romsa 34.3
Hedmark 38.1
Oppland 44.1

Nøkkeltall

Strekning reist med buss

Strekning reist med buss

4.55 milliarder passasjerkilometer¹

[ 2019 ]

5.9 %

Endring fra året før

¹Med passasjerkilometer menes antall passasjerer ganget med antall kilometer reist

 

Strekning reist med buss inkluderer både lokal/regional trafikk (fylkeskommunale ruter) og fjerntrafikk (kommersielle ruter)

kilde: Kollektivtransport, Statistisk sentralbyrå

Tog

Nøkkeltall

80

millioner togreiser

Antall reiser med tog

Togreiser
Togreiser
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7
2019 80.4
Antall reiser med tog
Togreiser
2005 52.6
2006 54.7
2007 56.8
2008 59.1
2009 57.9
2010 58.4
2011 59.4
2012 62.7
2013 67.3
2014 70.3
2015 73.8
2016 74.3
2017 73.6
2018 77.7
2019 80.4

Nøkkeltall

3715

millioner kilometer reist med tog

Strekning reist med tog

Passasjerkilometer¹
Passasjerkilometer¹
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9
2019 3715.1
Strekning reist med tog
Passasjerkilometer¹
2005 2723.4
2006 2832.4
2007 2958.0
2008 3107.0
2009 3080.1
2010 3134.4
2011 3076.0
2012 3091.6
2013 3259.9
2014 3439.8
2015 3555.0
2016 3695.1
2017 3584.5
2018 3721.9
2019 3715.1

Trikk og bane

Nøkkeltall

192

millioner reiser med trikk og bane

Reiser med trikk og bane

Passasjerer
Passasjerer
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1
2019 192.0
Reiser med trikk og bane
Passasjerer
2005 96.7
2006 101.7
2007 104.3
2008 114.5
2009 117.8
2010 124.7
2011 136.5
2012 138.7
2013 144.0
2014 148.8
2015 160.3
2016 170.8
2017 181.9
2018 189.1
2019 192.0

Nøkkeltall

1001

Millioner kilometer reist med trikk og bane

Strekning reist med trikk og bane

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3
2019 1001.0
Strekning reist med trikk og bane
Passasjerkilometer
2005 517.3
2006 507.5
2007 535.1
2008 571.5
2009 588.1
2010 618.7
2011 631.4
2012 660.4
2013 728.9
2014 751.8
2015 809.2
2016 882.5
2017 958.2
2018 996.3
2019 1001.0

Båt

Nøkkeltall

11.6

Millioner båtreiser

Reiser med båt

Båtreiser
Båtreiser
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5
2019 11.6
Reiser med båt
Båtreiser
2005 8.0
2006 8.0
2007 8.7
2008 8.8
2009 8.5
2010 8.7
2011 9.1
2012 9.1
2013 10.0
2014 10.0
2015 10.9
2016 11.4
2017 11.5
2018 11.5
2019 11.6

Nøkkeltall

272.1

Millioner kilometer reist med båt

Strekning reist med båt

Passasjerkilometer
Passasjerkilometer
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 274.9
2017 274.3
2018 275.0
2019 272.1
Strekning reist med båt
Passasjerkilometer
2005 237.7
2006 225.4
2007 220.3
2008 238.7
2009 246.0
2010 254.3
2011 267.7
2012 233.3
2013 248.5
2014 239.4
2015 190.2
2016 274.9
2017 274.3
2018 275.0
2019 272.1

Tallene inkluderer ikke reiser med Hurtigruten

Bilferge

Reiser med bilferge

Passasjerer
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44
Reiser med bilferge
Passasjerer
1995 36
1996 36
1997 37
1998 37
1999 38
2000 38
2001 36
2002 37
2003 37
2004 38
2005 39
2006 40
2007 41
2008 41
2009 41
2010 40
2011 42
2012 43
2013 42
2014 43
2015 43
2016 43
2017 44
2018 44

Bilfergene regnes normalt som en forlengelse av veinettet, og er derfor ikke med i tallene for kollektivtrafikk. På denne siden er det bare denne siste figuren som inneholder informasjon om bruken av bilferger.

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB