Rekordmange hotellovernattinger i sommer

Publisert:

Det var registrert 8,5 millioner overnattinger på norske hotell i juni, juli og august 2017. Dette er 2 prosent flere enn den gamle rekorden fra sommeren 2016.

Overnattingsstatistikken registrerer overnattinger på alle norske hotell. Antall norske hotellovernattinger i peroden juni-august 2017 økte med 2 prosent til 5,3 millioner, mens økningen for utenlandske overnattinger var på 0,5 prosent sett i forhold til samme tidsrom i 2016. Dermed var det til 3,2 millioner utenlandske overnattinger i sommer.

Norske hoteller innkvarterte henholdsvis 2,3 millioner utenlandske og 3,4 millioner norske ankomne gjester i sommer. Utenlandske gjester overnattet i gjennomsnitt 1,4 netter, mot 1,6 netter for norske gjester. Gjennomsnittlig oppholdstid på hotellene lå på samme nivå som sommeren 2016.

Størst andel overnattinger fra Tyskland tross økning for USA og Kina

Utlendinger stod for om lag 38 prosent av hotellovernattingene i sommer. Dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn sommeren 2016. Gjestene fra Tyskland stod for 13 prosent av alle utenlandske overnattinger i årets sommermåneder. Deretter kom USA med 10 prosent, fulgt av Kina og Sverige, begge med 8 prosent og Storbritannia med 7 prosent.

Figur 1. Utenlandske hotellovernattinger etter gjestenes bostedsland. Juni-august

Sommeren 2016 Sommeren 2017
Tyskland 443017 431036
Sverige 275998 264816
USA 246118 321678
Kina 241595 267713
Storbritannia 232546 223118

Antall tyske hotellovernattinger gikk ned 3 prosent til 431 000 sommeren 2017. Amerikanske overnattinger økte derimot med hele 31 prosent og kom opp i 322 000. Kinesere stod for 268 000 overnattinger som er 11 prosent flere enn i fjor sommer. Sverige og Storbritannia hadde henholdsvis 265 000 og 223 000 hotellovernattinger og var fjerde og femte største utenlandske marked. Både svenske og britiske overnattinger gikk ned 4 prosent sammenlignet med 2016.

Mest populært blant tyskerne var hovedstaden som utgjorde 19 prosent av deres overnattinger her til lands. På de neste plassene var Hordalands 14 prosent og Nordlands 11 prosent. Blant amerikanerne dominerte Oslo og Hordaland enda kraftigere og utgjorde henholdsvis 33 og 27 prosent.

Tall for Europa ellers er ikke sammenlignbare med tidligere år

I 2017 utvidet SSB skjemaet og den såkalte landlisten og fjernet sekkeposten «Europa ellers». Det vil ta noe tid før rapportørene er helt fortrolig med endringene. 2017-tallene for Norge og «Europa ellers» er dermed ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. Les mer om dette i teksten i månedlig publisering om Overgang til Altinn gjev usikre tal i ein overgangsfase.

Størst andel rom utleid i Oslo – minst i Vestfold

Sommeren 2017 var det til sammen 244 000 rom og 512 000 sengeplasser tilgjengelige på norske hoteller. Dette gir om lag 7,4 millioner tilgjengelige romdøgn i sommermånedene. 5 millioner, eller 68,1 prosent, av romdøgnene ble solgt i juni, juli og august. Tilsvarende rombelegg i sommermånedene 2016 var 67,1 prosent. Med 80,4 prosent belagte rom var det Oslo som hadde høyest rombelegg i sommer. Hordaland, Sogn og Fjordane, Vest-Agder, Nordland og Svalbard hadde alle rombelegg på over 70 prosent i samme periode. Det var bare Vestfold som hadde rombelegg under 50 prosent.

Figure 2. Kapasitetsutnytting av rom etter store byer. Juni-august

Sommeren 2016 Sommeren 2017
Oslo 77.5 80.4
Bergen 90.2 82.9
Stavanger 64 67.9
Kristiansand 77.8 80.1
Trondheim 75 74.6
Tromsø 69.1 67.1

De største bykommunene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand, hadde 40 prosent av alle hotellovernattingene sommeren 2017. Rombelegget i Oslo, Stavanger og Kristiansand økte henholdsvis 2,9, 3,9 og 2,3 prosentpoeng fra sommeren 2016, mens rombelegget i Bergen, Trondheim og Tromsø gikk ned respektive 7,3, 0,4 og 2,0 prosentpoeng. Nedgangen bør ses i sammenheng med endringer i antall bedrifter og kapasitet. Bergen hadde 10 hoteller og 2500 flere rom i årets sommer, mens både antall bedrifter og antall rom gikk noe ned i Trondheim og Tromsø.

Rogaland eneste fylke med billigere hotellrom

Losjiomsetningen sommeren 2017 økte 6 prosent til 4,7 milliarder kroner. Alle fylker med unntak av Rogaland hadde dyrere hotellrom i årets sommer enn fjorårets. For hele landet ligger gjennomsnittlig pris per solgte rom på 942 kroner, som er 5 prosent mer enn i fjor sommer.

Figur 3. RevPAR etter hele landet og fylker. Juni- august

RevPAR sommeren 2016 RevPAR sommeren 2017
Hedmark 306 392
Buskerud 424 449
Vestfold 475 472
Rogaland 495 484
Oppland 494 510
Telemark 497 525
Nord-Trøndelag 482 542
Akershus 510 550
Troms Romssa 517 561
Østfold 543 562
Finnmark Finnmárku 558 605
Møre og Romsdal 593 623
Sør-Trøndelag 583 641
Aust-Agder 569 670
Nordland 665 689
Vest-Agder 591 761
Oslo 727 791
Sogn og Fjordane 761 845
Hordaland 862 855
Svalbard 1160 1175
Hele landet 599 641

Losjiomsetning per tilgjengelige romdøgn, heretter kalt RevPAR, økte 7 prosent til 641 kroner for landet sett under ett. 16 fylker samt Svalbard hadde høyere RevPAR i 2017 enn i fjor. Vestfold, Rogaland og Hordaland hadde en liten nedgang i RevPAR. Samtidig var Hordaland og Sogn og Fjordane fylkene med høyest RevPAR, henholdsvis 855 og 845 kroner. Hedmark hadde lavest RevPAR, 392 kroner, men hadde en forholdsvis stor økning på hele 28 prosent. Aller størst økning hadde Vest-Agder med hele 29 prosent sammenlignet med sommeren 2016.

Flere utenlandske campingovernattinger

Campingstatistikken dekker alle campingplasser med 30 eller flere utleieenheter. Det ble registrert 5,2 millioner campingovernattinger i sommer, om lag like mange som sommeren 2016. Antall utenlandske overnattinger økte 16 prosent, mens norske overnattinger derimot gikk ned 6 prosent.

Av utenlandske overnattinger var det tyske som dominerte på campingplassene både i 2016 og 2017. EUs mest folkerike land stod for 585 000 overnattinger, 13 prosent flere enn sommeren før. Nederlendere og svensker hadde henholdsvis 276 000 og 165 000 overnattinger. Det utgjør en økning fra sommeren før på henholdsvis 12 og 25 prosent.

Figur 4. Campingovernattinger etter overnattingsmåter. Juni- august

Sommeren 2016 Sommeren 2017
Telt/vogn 1230091 1600874
Bobil 923365 994386
Hytte 1096489 1163983
Sesongkontrakt 1965526 1450509

Om vi ser på overnattinger på campingplasser for døgngjester, ser vi en økning på 16 prosent i sommer. Døgngjester overnatter gjerne i telt eller campingvogner i sommermånedene. Overnattinger i telt eller vogn utgjorde 31 prosent av alle campingovernattingene sommeren 2017. Det representerer en økning på 30 prosent. Bobilovernattinger stod for 19 prosent av overnattingene, som innebærer en vekst på 8 prosent. Overnattinger i hytter på campingplasser økte 6 prosent til 1,2 millioner. Overnattinger i vogner på sesongkontrakter er anslått til 1,2 millioner i 2017.

Tall for campingplassenes sesongkontrakter er usikre

Mange campingplasser som rapporterer til SSB, har ikke nøyaktige data for bruken av fastvogner. Totalt og partielt frafall i spørsmålet om sesongkontrakter er høyt, selv om rapportørene blir bedt om å gi anslag der de ikke vet eksakt antall overnattinger. Ved overgang til Altinn har SSB satt inn flere hjelpefelter for å gjøre skjemautfyllingen enklere. Med kjennskap til praksis ute på campingplassene og med overgang til nytt skjema bør tallene for sesongkontrakter brukes med forsiktighet.

Færre overnattinger på hyttegrender

Overnattingsstatistikken dekker alle hyttegrender som har 10 eller flere sengeplasser og samtlige vandrerhjem. Det ble registrert 1,1 millioner overnattinger i hyttegrender sommeren 2017, 6 prosent færre enn forrige sommer.

Tallet på norske og utenlandske hyttegrendovernattinger gikk ned henholdsvis 8 og 4 prosent. Tyskland hadde 180 000 overnattinger i hyttegrender. Det er 10 prosent færre overnattinger enn i 2016. Nederlendere hadde 88 000 overnattinger, som er 4 prosent flere enn i 2016. Svenske turister økte på sin side antall overnattinger i hyttegrender med 12 prosent til 43 000.

I år var det 1,8 millioner overnattinger på vandrerhjem, som er 4 prosent flere enn sommeren 2016.

Kontakt