Mer trafikk sjøvegen

Publisert:

144 000 eller nær 10 prosent flere passasjerer reiste med fergerutene mellom Norge og utlandet i 2. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

I alt ble det fraktet 1,6 millioner passasjerer med utenlandsfergene i 2. kvartal 2017. Transporten av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner økte med 35 200 enheter, eller 10,7 prosent. Frakt av busser økte med 500 enheter. De fleste havnene som har fergeforbindelse til utlandet hadde økning i trafikken sammenlignet med samme periode i 2016.

Økning i både tørr og våt bulk

Det ble transportert i alt 47,5 million tonn gods i 2. kvartal 2017. Dette var 1,3 millioner, eller 2,9 prosent økning i perioden 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Av tørr bulk ble det fraktet 20 millioner tonn og av våt bulk 22 millioner tonn, Dette utgjorde 88,5 prosent av all godsmengde i 2. kvartal 2017.

200 millioner tonn over norske havner i 2016

I hele 2016 ble det fraktet vel 200 millioner tonn gods til og fra norske havner. Dette var 5,2 millioner, eller 2,6 prosent mindre enn i 2015.

Flere reisende med Hurtigruten

Totalt reiste det vel 104 000 passasjerer med Hurtigruten i 2. kvartal 2017. Dette var 2 000, eller 2 prosent flere enn i samme periode i 2016. I løpet av første halvår 2017 var det derimot en nedgang i antall reisende med 1 400 sammenlignet med samme periode i 2016.

Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

2013 2014 2015 2016 2017
1. kvartal 27.0 25.8 29 29.1 28.4
2. kvartal 28.8 23.9 30 30.6 31.8
3. kvartal 30.4 28.3 31.6 28.9
4. kvartal 28.8 30.5 30.1 30.8

Ny datakilde for anløpfra og med 1. kvartal 2017

Fra 1. kvartal 2017 publiserer SSB anløpsstatistikk basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Dette har følgende konsekvenser for statistikken:

• Anløpsstatistikken dekker nå skip i godstransport (tankskip, bulkskip, stykkgods- og andre tørrlastskip og offshoreskip) på 300 bruttotonn og mer. Tidligere dekket anløpsstatistikken skip i godstransport på 100 bruttotonn og mer.

• Flere bulkskip (skipskode 2) faller etter ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Skipstypene tankskip og offshoreskip har lik skipsomkoding som tidligere. Se den detaljerte beskrivelsen av SSBs skipstyper for mer informasjon. 

Ved overgang til ny datakilde vil det kunne være færre anløp på havnenivå, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. I tillegg vil omkoding av skipstyper fra SSN-data gi relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip og relativt færre av bulkskip. Det medfører at statistikken for stykkgods- og tørrlastskip og bulkskip ikke vil være direkte sammenlignbar før og etter 1. kvartal 2017.

 

Kontakt