79 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i fjor

Publisert:

En foreløpig oversikt fra politiet viser at 109 personer mistet livet i trafikken i 2019, én mer enn året før. Desember-trafikken krevde 14 menneskeliv – over dobbelt så mange som i 2018.

Av de omkomne var 58 bilførere. 15 bilpassasjerer, 16 motorsyklister, 6 syklister, 12 fotgjengere, 1 minicrosser og 1 på spark.  

Flest ulykker i Nordland

Så mange som 16 personer omkom i trafikken i Nordland i 2019. Det er en stor økning fra 2018 da fem personer omkom.

I fylkene Akershus, Trøndelag og Møre og Romsdal omkom det henholdsvis 12, 11 og 10 personer.

Flere omkomne bilpassasjerer

I 2019 omkom 15 bilpassasjerer i trafikken og det var nesten dobbelt så mange som fjoråret hvor 8 bilpassasjerer omkom.

Ingen barn døde i trafikken i fjor

Ingen barn under 16 år omkom i trafikken i fjor. Det omkom 19 personer i aldersgruppen 16–24 år, 28 i aldersgruppen 25–44 år, 31 i aldersgruppen 45–64 år, 31 i aldersgruppen 65 år og over.

Dystre desembertall

Den foreløpige oversikten viser at 14 personer mistet livet på norske veier i desember, 6 menn og 8 kvinner. Av de omkomne i desember var 8 bilførere, 2 bilpassasjerer og 4 fotgjengere.

Tallet på omkomne i desember for 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 8, 13 og 6 personer.

Figur 1. Personer drept i trafikken. Januar-desember 2009-2019

Desember Januar- november
2009 17 195
2010 14 194
2011 12 156
2012 6 139
2013 21 166
2014 5 142
2015 10 107
2016 8 127
2017 13 93
2018 6 102
2019* 14 95

 

Kontakt