49 omkomne og 279 hardt skadde i trafikken

Publisert:

Endret:

I årets 6 første måneder var det 49 dødsulykker på veiene med i alt 49 omkomne. I alt registrerte politiet nesten 2 000 ulykker i denne perioden ifølge foreløpige tall, og 279 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Sammenliknet med 1. halvår i fjor, var det 13 færre omkomne og 39 færre hardt skadde, viser statistikken over veitrafikkulykker. I alt ble 2 546 personer skadet i trafikken 1. halvår i år, noe som er 107 færre enn i samme periode i 2016.

Figur 1. Personer drept eller hardt skadd i trafikken. 1. halvår 2007-2017

Drept Hardt skadd
2007 97 384
2008 137 435
2009 96 378
2010 95 323
2011 83 309
2012 75 319
2013 73 309
2014 75 312
2015 47 322
2016 62 318
2017* 49 279

29 hardt skadde barn og unge

2 personer under 18 år har omkommet i trafikken i årets 6 første måneder, og 29 har blitt hardt skadet. I samme periode i fjor omkom også 2 personer, mens 32 ble hardt skadd. I alt ble 300 barn og unge skadet i trafikken.

Færre hardt skadde mopedister og motorsyklister

10 motorsyklister og mopedister omkom i 1. halvår, det samme som i fjor. 53 ble hardt skadd mot 64 i 2016. Det omkom også 10 syklister og fotgjengere, mens 78 ble hardt skadet. Det er kun 2 færre omkomne sammenliknet med fjoråret.

Flest hardt skadd i utforkjøringsulykker

Det er møteulykkene som tar flest liv, der omkom i alt 19 personer, og 13 omkom i utforkjøringsulykker. 62 ble hardt skadet i møteulykker og 79 ble hardt skadet i utforkjøringsulykker.

65 prosent av alle omkomne og 51 prosent av alle hardt skadde, omkom og ble skadet i møteulykker eller utforkjøringsulykker Andelen omkomne i møteulykker gikk ned fra 44 i fjor til 39 prosent i år, mens andelen hardt skadde ble redusert fra 26 til 22 prosent.

5 omkom i september

5 personer omkom i septembertrafikken, 9 færre enn i september i fjor. Gjennomsnittet for 10-årsperioden 2007–2016 er 17 omkomne. Hittil i år har 78 mistet livet i trafikken mot 111 i fjor.

Tall for skadegrad

I denne artikkelen frigis tall for 1. halvår for hardt skadde og lettere skadde. Det er et stort etterslep på registreringen av skadegrad, og det er først etter 3 måneder etter registreringsmåneden at tallene er av god nok kvalitet til at de kan publiseres som offisiell statistikk. Tallene for omkomne er av god kvalitet også for påfølgende måned.