48 trafikkdrepte i første halvår

Publisert:

48 personer har mistet livet i veitrafikkulykker i første halvår 2017. Dette er 14 færre enn i de første seks månedene i fjor og 36 færre enn gjennomsnittet for tilsvarende tidsrom i tiårsperioden 2007-2016.

10 av de 48 som omkom i årets første seks måneder, kjørte motorsykkel eller moped, ifølge statistikken Veitrafikkulykker med personskade. Videre viser tallene at 7 fotgjengere og 27 personer i bil mistet livet. De øvrige 4 som omkom, tilhørte andre trafikantgrupper. Av de 48 omkomne var 34 menn og 14 kvinner.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Juni Januar-mai
2007 21 76
2008 32 105
2009 22 74
2010 31 64
2011 21 62
2012 11 64
2013 16 57
2014 18 57
2015 9 38
2016 15 47
2017* 11 37

5 motorsyklister omkom i junitrafikken

I juni mistet 11 personer livet i veitrafikkulykker på norske veier, 5 av dem var motorsyklister. Samtidig har det omkommet langt færre i juni i år enn i tiårsperioden 2007-2016 da det i gjennomsnitt omkom 20 personer.