Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stadig betre breibanddekning i Noreg

  Det siste året har over 40 000 nye breibandsabonnement blitt teikna. Samtidig fortset internetthastigheitene i landet å auke. For fyrste gong er gjennomsnittshastigheita no over 100 Mbit/s.

  Artikkel
 • Høy FoU-aktivitet i næringslivet

  Foreløpige tall viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 32,6 milliarder kroner i 2017. Dette er en prisjustert vekst på 8,9 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Nettreklame meir populært blant norske føretak

  Nesten halvparten av norske føretak med minst ti sysselsette betalar for å vise reklame på internett. Dette er ei auke frå 36 prosent i 2016.

  Artikkel
 • Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier

  80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier – en økning på 9 prosentpoeng fra 2015. Og det er blant de middelaldrende bruken øker mest.

  Artikkel
 • Uendret antall patentsøknader

  Patentstyret mottok 2 062 patentsøknader i 2017. Dette er nøyaktig samme antall som året før. Norske søkere stod for 54 prosent av alle patentsøknadene, noe som er en liten nedgang.

  Artikkel
 • Færre IKT-sikkerhetsproblemer i staten

  I den siste undersøkelsen om IKT-bruk i offentlig sektor rapporterer statlige virksomheter om færre problemer knyttet til IKT-sikkerhet enn i undersøkelsen fra 2017. Særlig har andelen som har vært utsatt for virusangrep, ormer eller lignende, bli...

  Artikkel
 • Teknologiens effekt på arbeidere

  Ny teknologi tidlig på 1900-tallet ga arbeidere mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen.

  Artikkel
 • Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping

  Rapporter 2018/17

  I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram.

  Publikasjon
 • FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

  Statistiske analyser 158

  Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

  Publikasjon
 • Små endringer for IKT-næringene

  Omsetningen innenfor næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon i 2016 var 228,3 milliarder kroner. Driftskostnadene var 207,9 milliarder. Verdiskapingen, målt ved bearbeidingsverdi, endte opp på 104,5 milliarder kroner samme år.

  Artikkel
 • Private breibandsabonnement blir endå raskare

  Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit år sidan. Talet på private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste året. 

  Artikkel
 • Forsker og utvikler for 29,5 milliarder

  Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 29,5 milliarder kroner i 2016. Dette er en vekst på 6 prosent sammenlignet med 2015. Målt i faste priser var veksten nesten 4 prosent.

  Artikkel
 • Liten nedgang for IKT

  IKT-næringene hadde samlet sett en svak nedgang i omsetning og sysselsetting fra 2015 til 2016. Omsetningen gikk ned med 0,2 prosent til rundt 235,3 milliarder, og antall sysselsatte falt med 0,3 prosent til 95 031.

  Artikkel
 • FoU i næringslivet vokser videre

  Næringslivet brukte om lag 29,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2016. Dette er 6,2 prosent høyere sammenliknet med 2015. Målt i faste priser er økningen på 3,8 prosent.

  Artikkel
 • Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

  Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

  Artikkel