327975
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-endelige
327975
statistikk
2018-02-12T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterForskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,8 %

flere FoU-årsverk

Forskning og utvikling i næringslivet
20162015 - 2016
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)29 489,21006,1
Næring
Industri9 963,434-1,3
Tjenesteyting16 033,05410,3
Andre næringer3 492,71210,5
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte8 043,327
50-99 sysselsatte3 381,011
100-199 sysselsatte3 456,812
200-499 sysselsatte3 959,313
500 sysselsatte og over10 648,736
 
FoU-årsverk (antall)19 6162,8
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 014,13,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201420152016201420152016201420152016
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt24 801,927 782,429 489,26 327,96 780,87 014,117 93219 08719 616
10-19 sysselsatte2 620,82 845,03 264,5491,5543,3523,62 2792 5042 340
20-49 sysselsatte3 365,54 500,94 778,8537,6768,5951,12 9713 4863 540
50-99 sysselsatte2 541,43 129,33 381,0495,0495,7436,02 1332 4222 519
100-199 sysselsatte2 942,92 986,53 456,8501,9499,5510,02 2932 2652 532
200-499 sysselsatte2 849,73 091,63 959,31 182,81 284,61 242,82 0192 0402 518
500 sysselsatte og over10 481,711 229,010 648,73 119,13 189,13 350,76 2376 3696 167
C Industri9 101,310 091,99 963,41 741,22 045,91 965,76 6517 0767 053
10-19 sysselsatte522,3632,8801,2128,3233,3192,2376489556
20-49 sysselsatte998,11 248,41 167,6166,7206,1158,6793951888
50-99 sysselsatte779,2771,2843,5109,885,799,7675643641
100-199 sysselsatte1 585,51 655,41 808,8227,5272,8255,81 3071 3101 408
200-499 sysselsatte1 285,41 307,01 386,7512,6473,1432,89619711 024
500 sysselsatte og over3 930,94 477,13 955,7596,4775,0826,62 5392 7122 534
G-N Tjenesteyting12 796,114 529,916 033,02 183,22 331,82 497,79 76710 49510 976
10-19 sysselsatte1 990,32 076,02 363,6321,9279,5308,01 8471 9331 746
20-49 sysselsatte2 091,02 891,73 193,2329,0488,7700,61 9882 3632 448
50-99 sysselsatte1 434,91 906,22 022,2232,4294,0243,41 2561 4981 557
100-199 sysselsatte1 123,81 155,61 391,9199,1163,7182,38588641 013
200-499 sysselsatte1 343,81 590,82 348,0216,6426,1465,69379831 399
500 sysselsatte og over4 812,44 909,54 714,2884,3679,7597,82 8812 8552 813
A, B, D-F Andre næringer2 904,53 160,63 492,72 403,52 403,12 550,71 5141 5161 587
10-19 sysselsatte108,2136,299,741,430,523,4568338
20-49 sysselsatte276,3360,8418,041,973,791,9189173203
50-99 sysselsatte327,4452,0515,3152,9116,192,9202282320
100-199 sysselsatte233,7175,5256,275,363,071,912891111
200-499 sysselsatte220,5193,7224,6453,6385,4344,31218694
500 sysselsatte og over1 738,41 842,31 978,91 638,41 734,41 926,2818802821

Tabell 2 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20152016201520162015201620152016
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt27 782,429 489,26 780,87 014,131 06833 49519 08719 616
A03 Fiske, fangst og akvakultur734,9769,599,2116,5851830311322
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 757,91 881,52 035,02 110,01 1581 190789793
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 723,71 788,42 029,02 104,11 1011 131768767
C Industri10 107,610 077,32 039,81 975,111 76812 2107 0097 034
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 057,41 266,9190,1235,61 5971 758633693
C13 Tekstilindustri63,164,34,06,11141174340
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri15,524,80,50,040572024
C16 Trelast- og trevareindustri86,3106,214,416,326235582116
C17 Papir- og papirvareindustri123,8126,66,44,7160164114107
C18 Trykking, grafisk industri44,375,82,07,7961994267
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri947,8957,7472,5371,3919926798788
C21 Farmasøytisk industri330,2356,1343,8462,4237277218229
C22 Gummivare- og plastindustri152,8159,614,020,9249289119114
C23 Mineralproduktindustri99,5115,330,529,81932418196
C24 Metallindustri514,5461,0101,0100,9567559356348
C25 Metallvareindustri1 358,11 361,168,563,11 1911 159717698
C26 Data- og elektronisk industri1 953,51 894,4254,7222,01 8361 7661 5991 482
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr388,1364,016,817,2337304328291
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 041,4947,5214,3182,5964856825708
C27 Elektroteknisk industri531,5538,193,185,8554591408382
C28 Maskinindustri1 356,21 326,9187,2114,31 4941 665858909
C29 Motorkjøretøyindustri169,4189,842,837,1242233157166
C30 Transportmiddelindustri ellers713,6435,585,179,81 3681 106349299
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer691,4415,882,772,91 2941 024329277
C31 Møbelindustri143,6161,321,39,7193272127151
C32 Annen industri163,6163,375,092,213114189106
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr283,1292,532,915,2326336198219
D35 Kraftforsyning163,1195,0183,8217,629345596119
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon138,9189,826,915,42462876595
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet241,7258,263,462,7549734238211
G-N Tjenesteyting14 638,316 117,92 332,62 516,816 20217 78910 57811 043
G46 Agentur- og engroshandel786,61 030,1203,1171,51 1701 643631657
H49-H53 Transport og lagring384,4362,198,4151,4466431198190
J58 Forlagsvirksomhet2 462,82 455,3251,2183,43 0782 9412 2002 080
J58.2 Utgivelse av programvare2 242,12 140,8211,0155,82 7472 5732 0271 863
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting26,063,70,54,1841342849
J61 Telekommunikasjon985,31 275,497,0133,3745939556688
J62 IT-tjenester4 204,54 984,2186,3259,74 5695 4753 1263 678
J63 Informasjonstjenester294,7315,334,634,4426526271286
K64-K66 Finansiering og forsikring1 405,51 118,3682,8701,81 132963844616
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning261,0375,217,237,6420512173257
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 793,02 903,3401,4407,93 0293 0141 8551 760
M72 Forskning og utviklingsarbeid620,0814,9311,0361,1544739381500
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet326,5329,211,327,1386361254237
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting88,090,837,943,41531126046

Tabell 3 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
2016
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt29 489,227 688,718 230,63 059,66 398,41 800,5
A03 Fiske, fangst og akvakultur769,5666,2280,623,2362,4103,3
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 881,51 676,0928,571,3676,1205,5
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 788,41 614,1909,564,8639,9174,3
C Industri10 077,39 320,56 289,1432,72 598,7756,8
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 266,91 062,1538,630,8492,8204,8
C13 Tekstilindustri64,352,533,54,214,811,7
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri24,824,014,80,48,80,9
C16 Trelast- og trevareindustri106,299,979,95,514,56,3
C17 Papir- og papirvareindustri126,6117,587,16,723,79,1
C18 Trykking, grafisk industri75,869,750,77,611,56,1
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri957,7913,1699,532,3181,344,6
C21 Farmasøytisk industri356,1337,6220,94,0112,718,5
C22 Gummivare- og plastindustri159,6141,794,94,842,017,9
C23 Mineralproduktindustri115,3111,175,83,032,34,1
C24 Metallindustri461,0392,9332,58,851,668,1
C25 Metallvareindustri1 361,11 341,0636,918,9685,120,1
C26 Data- og elektronisk industri1 894,41 841,41 432,0114,8294,652,9
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr364,0362,5285,110,666,81,5
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter947,5921,9707,556,6157,725,6
C27 Elektroteknisk industri538,1510,3357,920,7131,727,8
C28 Maskinindustri1 326,91 171,3852,780,7238,0155,6
C29 Motorkjøretøyindustri189,8177,1132,911,133,012,8
C30 Transportmiddelindustri ellers435,5368,9252,419,097,566,6
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer415,8350,9238,915,796,464,9
C31 Møbelindustri161,3147,5104,112,231,313,7
C32 Annen industri163,3158,990,330,837,84,4
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr292,5281,8201,516,364,010,7
D35 Kraftforsyning195,0181,4110,735,735,013,6
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon189,8136,370,622,243,553,5
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet258,2229,3166,030,732,529,0
G-N Tjenesteyting16 117,915 479,110 385,12 443,92 650,2638,7
G46 Agentur- og engroshandel1 030,1973,8593,8192,9187,156,3
H49-H53 Transport og lagring362,1322,6185,085,252,539,5
J58 Forlagsvirksomhet2 455,32 418,91 787,9314,8316,236,5
J58.2 Utgivelse av programvare2 140,82 105,31 588,5248,2268,635,5
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting63,763,243,717,71,80,5
J61 Telekommunikasjon1 275,41 199,0776,9199,0223,176,3
J62 IT-tjenester4 984,24 933,43 448,1797,1688,250,8
J63 Informasjonstjenester315,3310,9231,350,329,24,5
K64-K66 Finansiering og forsikring1 118,31 082,5516,7429,7136,135,9
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning375,2372,4272,936,163,32,9
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 903,32 606,51 805,1206,7594,6296,8
M72 Forskning og utviklingsarbeid814,9795,2473,364,5257,419,6
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet329,2313,9203,821,888,315,3
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting90,886,846,528,012,44,0

Tabell 4 
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall

FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2016
FoU-personaleAv dette:FoU-årsverkAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt33 4956 95620 7292 13519 61613 3961 658
A03 Fiske, fangst og akvakultur8302182908132217965
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 190264966261793669231
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 131259940259767657229
C Industri12 2102 4206 1197567 0344 094624
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 7585965898069332255
C13 Tekstilindustri1172236140161
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri5743110248..
C16 Trelast- og trevareindustri35533431116150
C17 Papir- og papirvareindustri1646690181076114
C18 Trykking, grafisk industri199445006723..
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri926375581220788490193
C21 Farmasøytisk industri2771592247122918963
C22 Gummivare- og plastindustri289321003114562
C23 Mineralproduktindustri241277916964311
C24 Metallindustri5591162547634817365
C25 Metallvareindustri1 1591435222069835515
C26 Data- og elektronisk industri1 7661721 2931351 4821 111120
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr304192391529123415
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter856995745370847344
C27 Elektroteknisk industri591772502338219221
C28 Maskinindustri1 6651628584390952633
C29 Motorkjøretøyindustri23317943166763
C30 Transportmiddelindustri ellers1 1061966952429917210
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer1 024184660222771589
C31 Møbelindustri272701121151841
C32 Annen industri14135894106744
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr336351481621910614
D35 Kraftforsyning455116340351199013
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon287641481095475
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet7349428420211907
G-N Tjenesteyting17 7893 78112 58197311 0438 227713
G46 Agentur- og engroshandel1 6434167373665737923
H49-H53 Transport og lagring4317524091901212
J58 Forlagsvirksomhet2 9415221 951872 0801 41076
J58.2 Utgivelse av programvare2 5733851 673861 8631 23975
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting1343465149321
J61 Telekommunikasjon9392377996268860247
J62 IT-tjenester5 4759974 0671383 6782 842100
J63 Informasjonstjenester5269831632861573
K64-K66 Finansiering og forsikring9632976972461645412
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning5121644384425721832
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 0145792 3053121 7601 364232
M72 Forskning og utviklingsarbeid739263613204500419153
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet361562944923719630
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting1124160446343

Tabell 5 
FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent

FoU-utgifter og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent
 Totale FoU-utgifter. Millioner PPP dollar. 2015Totale FoU-utgifter som prosent av BNPForetakssektorens FoU-utgifter som prosent av BNPTotalt FoU-personale pr. tusen i arbeidsstyrken
 201020152010201520102015
12014 for FoU-utgifter
Østerrike13 321,22,743,121,872,2114,2015,75
Belgia12 624,62,052,461,381,7712,2715,66
Kanada27 071,11,831,710,950,9012,59..
Chile1 603,70,330,380,100,131,481,78
Tsjekkia6 927,41,341,950,761,069,9212,51
Danmark8 236,22,922,961,961,8919,1820,11
Estland569,31,581,500,790,697,718,22
Finland6 712,43,732,902,591,9320,7818,59
Frankrike60 818,72,182,221,371,4413,8314,53
Tyskland114 778,12,712,931,822,0113,1615,21
Hellas2 765,90,600,970,240,32..10,51
Ungarn3 584,81,151,380,691,017,498,16
Island345,6..2,191,321,42..15,37
Irland13 638,71,601,541,101,098,9713,59
Israel13 023,63,944,253,273,63....
Italia30 102,11,221,330,660,749,189,73
Japan170 003,03,143,292,402,5813,2413,26
Korea74 051,53,474,232,593,2813,5516,42
Latvia307,70,610,620,230,155,275,60
Luxembourg761,01,501,281,000,6513,2513,23
Mexico11 563,40,540,530,190,161,46..
Nederland16 909,71,721,990,831,1111,4414,28
New Zealand2 227,9..1,28..0,64..10,52
Norge6 218,41,651,930,851,0413,8815,30
Polen10 239,80,721,000,190,474,786,28
Portugal3 921,51,531,280,700,608,679,33
Slovakia1 911,60,621,180,260,336,726,42
Slovenia1 458,92,062,211,401,6912,4314,11
Spania19 734,51,351,220,690,649,508,76
Sverige15 371,73,223,282,212,2915,6515,73
Sveits17 688,3..3,42..2,43..15,72
Tyrkia16 604,50,800,880,340,443,194,12
Storbritannia46 259,81,681,701,021,1211,1112,65
USA502 893,02,742,791,861,99....
EU28386 466,81,841,961,121,2510,5611,76
EU15356 165,91,992,101,241,3511,8213,02
OECD i alt1 247 981,02,292,381,521,64....
Ikke OECD-land       
Kina408 829,01,712,071,261,593,264,69
Russland38 135,51,061,100,640,6511,1310,88

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012 og 2015. Undersøkelsen for 2016 omfatter foretak med minst 10 sysselsatte, mens gruppen med 5-9 sysselsatte er planlagt inkludert annet hvert år fra og med 2015.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 35, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt. Utvalget er på om lag 5000 foretak.

For 2006, 2008, 2010, 2012 og 2015 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.  Undersøkelsen for 2016 omfatter foretak med minst 10 sysselsatte, mens gruppen med 5-9 sysselsatte er planlagt inkludert annet hvert år fra og med 2015.

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt. Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012 og 2015. Gruppen vil bli inkludert i 2017.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er forholdsvis høy, >95 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i underkant av 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB