438464
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-endelige
438464
statistikk
2021-02-23T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterVirksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

22 178

utførte FoU-årsverk i 2019

Forskning og utvikling i næringslivet.
20192018 - 2019
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)35 408,11008,1
Næring
Industri11 454,6325,6
Tjenesteyting19 679,15610,4
Andre næringer4 274,4124,9
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte9 838,628
50-99 sysselsatte4 612,813
100-199 sysselsatte4 495,613
200-499 sysselsatte4 785,414
500 sysselsatte og over11 675,633
 
FoU-årsverk (antall)22 1785,7
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)7 710,41,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201720182019201720182019201720182019
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt31 989,832 748,235 408,17 481,07 619,67 710,421 20520 97922 178
10-19 sysselsatte4 022,14 041,04 022,4661,2481,0727,32 8982 7652 916
20-49 sysselsatte5 682,45 634,15 816,3938,6906,8906,54 1004 0994 123
50-99 sysselsatte3 771,54 049,74 612,8582,5680,7708,22 8522 9693 155
100-199 sysselsatte4 151,94 128,24 495,6686,0797,4722,82 8432 7663 236
200-499 sysselsatte4 156,44 335,64 785,41 416,81 379,31 373,62 7552 7812 920
500 sysselsatte og over10 205,610 559,511 675,63 195,93 374,43 272,05 7575 5995 828
C Industri10 521,910 843,711 454,62 275,51 920,21 939,27 4677 3267 423
10-19 sysselsatte816,1770,7685,6233,776,268,7581554508
20-49 sysselsatte1 289,21 147,41 270,9171,8122,0131,6993915938
50-99 sysselsatte956,8988,91 039,7119,7118,178,0780761720
100-199 sysselsatte1 846,02 008,31 867,9383,6339,5395,51 3891 4651 398
200-499 sysselsatte1 540,71 628,41 975,5491,9517,2465,61 1711 2281 412
500 sysselsatte og over4 073,04 300,04 614,9874,9747,2799,72 5532 4042 447
G-N Tjenesteyting17 790,217 831,219 679,12 763,92 998,22 907,912 02911 89912 818
10-19 sysselsatte2 889,22 824,83 042,2391,4387,7596,12 1872 1062 257
20-49 sysselsatte4 096,44 055,24 091,2704,3707,9679,02 9142 9512 959
50-99 sysselsatte2 175,52 425,72 920,7340,4406,3521,01 7061 8542 066
100-199 sysselsatte2 007,61 733,62 203,6240,9335,6244,21 2951 1041 587
200-499 sysselsatte2 346,12 487,82 600,4375,6473,9475,71 4641 4691 417
500 sysselsatte og over4 275,44 304,24 821,1711,2686,9391,92 4632 4162 534
A, B, D-F Andre næringer3 677,84 073,34 274,42 441,52 701,22 863,41 7091 7551 937
10-19 sysselsatte316,8445,5294,636,217,162,5130105151
20-49 sysselsatte296,8431,6454,162,576,995,9193234227
50-99 sysselsatte639,2635,1652,5122,3156,3109,3366354369
100-199 sysselsatte298,2386,2424,161,5122,383,1160198251
200-499 sysselsatte269,6219,5209,5549,3388,2432,31208492
500 sysselsatte og over1 857,21 955,42 239,61 609,81 940,32 080,4741779847

Tabell 2 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20182019201820192018201920182019
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt32 748,235 408,17 619,67 710,436 79638 84820 97922 178
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 195,51 148,6150,4190,31 0671 054414462
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 917,62 030,32 260,52 240,71 3191 300774833
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 847,51 974,82 256,42 232,91 2181 231749811
C Industri10 828,611 534,61 808,01 954,412 50412 6077 2627 408
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 192,71 204,6260,2225,71 9521 669812749
C13 Tekstilindustri61,357,511,89,11011074339
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri56,341,31,50,0101797050
C16 Trelast- og trevareindustri147,3118,520,816,6331342119100
C17 Papir- og papirvareindustri109,0129,512,08,71771929198
C18 Trykking, grafisk industri104,994,88,52,823322311788
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 419,91 526,3315,3339,8967943813787
C21 Farmasøytisk industri428,7430,2384,3571,0346347282284
C22 Gummivare- og plastindustri189,8172,925,420,0264311126125
C23 Mineralproduktindustri140,6175,926,330,92822818196
C24 Metallindustri494,8528,0100,5100,7567664347346
C25 Metallvareindustri1 149,21 182,062,962,01 016928564583
C26 Data- og elektronisk industri2 106,42 140,774,960,71 8871 9771 6281 654
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr385,5351,59,010,9318318307297
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter962,2980,451,738,3884931748769
C27 Elektroteknisk industri489,8613,060,148,5540566345404
C28 Maskinindustri1 401,11 582,0175,1161,81 7241 875929976
C29 Motorkjøretøyindustri220,6214,214,613,9233239179182
C30 Transportmiddelindustri ellers407,1499,6122,899,6950931250302
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer375,0467,5115,096,4873850229272
C31 Møbelindustri195,9206,311,531,2333326172167
C32 Annen industri253,6262,9110,3137,0247227164172
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr259,7354,38,914,3253381130207
D35 Kraftforsyning307,0398,7203,7172,6651724158188
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon142,4146,221,024,527836888112
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet379,9387,8160,6191,71 004947279286
G-N Tjenesteyting17 977,219 761,93 015,62 936,219 97321 84812 00512 889
G46 Agentur- og engroshandel873,3782,8240,5271,61 6001 496709529
H49-H53 Transport og lagring411,6385,6101,7107,7622665212185
J58 Forlagsvirksomhet2 632,42 852,4342,9329,42 8652 9192 0432 108
J58.2 Utgivelse av programvare2 344,02 390,6162,7192,22 4222 3591 8331 783
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting48,666,69,10,4931723867
J61 Telekommunikasjon988,3741,298,675,6675646487431
J62 IT-tjenester6 318,17 536,3425,5575,66 7698 1304 4795 219
J63 Informasjonstjenester260,4366,257,755,4399469213269
K64-K66 Finansiering og forsikring1 608,01 917,1808,5500,01 3121 485821904
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning572,6489,965,243,8912682403337
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 809,52 897,7323,8353,33 3313 5991 6781 747
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 044,41 295,7477,9573,18701 071612786
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet319,3333,111,326,5378373243240
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting90,897,252,723,91461406768

Tabell 3 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
2019
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt35 408,133 164,222 379,34 074,26 710,72 243,9
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 148,6975,0420,628,6525,7173,6
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning2 030,31 831,71 036,982,5712,3198,6
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 974,81 799,91 017,780,9701,3174,9
C Industri11 534,610 337,17 197,6573,82 565,71 197,5
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 204,61 119,9680,932,9406,284,7
C13 Tekstilindustri57,550,933,11,816,06,6
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri41,338,832,42,24,22,5
C16 Trelast- og trevareindustri118,5114,185,515,113,64,3
C17 Papir- og papirvareindustri129,5122,390,86,824,77,1
C18 Trykking, grafisk industri94,887,168,27,910,97,7
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri1 526,31 045,3789,59,9245,9481,0
C21 Farmasøytisk industri430,2418,8296,63,2119,011,4
C22 Gummivare- og plastindustri172,9163,6113,17,842,79,3
C23 Mineralproduktindustri175,9133,287,47,738,142,8
C24 Metallindustri528,0459,9377,121,561,368,1
C25 Metallvareindustri1 182,01 156,4594,031,9530,625,6
C26 Data- og elektronisk industri2 140,72 012,31 626,2112,3273,8128,4
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr351,5350,5270,015,565,10,9
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter980,4954,5791,460,1102,925,9
C27 Elektroteknisk industri613,0594,8380,429,4185,118,1
C28 Maskinindustri1 582,01 410,3976,5102,6331,2171,7
C29 Motorkjøretøyindustri214,2196,6151,63,441,617,5
C30 Transportmiddelindustri ellers499,6425,1277,865,581,874,5
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer467,5394,4253,965,575,073,1
C31 Møbelindustri206,3196,6135,421,739,69,6
C32 Annen industri262,9261,8160,069,432,41,1
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr354,3329,0241,021,067,025,3
D35 Kraftforsyning398,7363,8212,490,660,834,8
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon146,2130,7102,410,717,515,5
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet387,8380,1279,150,051,07,7
G-N Tjenesteyting19 761,919 145,813 130,33 238,02 777,6616,0
G46 Agentur- og engroshandel782,8756,9496,0153,4107,526,0
H49-H53 Transport og lagring385,6320,3193,781,445,365,3
J58 Forlagsvirksomhet2 852,42 760,02 089,5323,8346,792,4
J58.2 Utgivelse av programvare2 390,62 306,51 776,0241,4289,184,1
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting66,665,546,014,84,71,1
J61 Telekommunikasjon741,2725,8514,9120,990,015,4
J62 IT-tjenester7 536,37 426,15 333,11 231,3861,8110,2
J63 Informasjonstjenester366,2357,5248,461,547,68,7
K64-K66 Finansiering og forsikring1 917,11 904,2851,9894,6157,612,9
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning489,9479,8391,728,659,510,1
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 897,72 694,21 916,3201,0576,9203,5
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 295,71 234,3754,492,6387,361,4
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet333,1324,1223,314,186,89,0
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting97,297,171,220,05,90,1

Tabell 4 
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall

FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2019
FoU-personaleAv dette:FoU-årsverkAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt38 8488 00824 1662 40422 17815 3221 846
A03 Fiske, fangst og akvakultur1 0543343859846222388
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 3002731 038243833677203
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 2312641 008241811667201
C Industri12 6072 4936 5087987 4084 450680
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 66956462910274939184
C13 Tekstilindustri1072035139171
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri793732150300
C16 Trelast- og trevareindustri34241792100262
C17 Papir- og papirvareindustri19264971498559
C18 Trykking, grafisk industri223306808824..
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri943375610173787531160
C21 Farmasøytisk industri3472022919828424094
C22 Gummivare- og plastindustri311381274125582
C23 Mineralproduktindustri281468120964412
C24 Metallindustri6641382878434619170
C25 Metallvareindustri928973993258328524
C26 Data- og elektronisk industri1 9772191 4811441 6541 249134
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr318242531629724115
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter9311296505276952046
C27 Elektroteknisk industri566652702640420221
C28 Maskinindustri1 8752089734797654434
C29 Motorkjøretøyindustri239141280182101..
C30 Transportmiddelindustri ellers9311455532530216411
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer850134512202721426
C31 Møbelindustri3269713021671122
C32 Annen industri227521037172957
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr38138136152079215
D35 Kraftforsyning7241705033718814912
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon3688019213112736
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet947150331152861218
G-N Tjenesteyting21 8484 50915 2091 20012 8899 629848
G46 Agentur- og engroshandel1 4963276773452928930
H49-H53 Transport og lagring66590274111851055
J58 Forlagsvirksomhet2 9195331 880652 1081 41157
J58.2 Utgivelse av programvare2 3593811 525651 7831 18357
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting1724283167531
J61 Telekommunikasjon6461265213043136024
J62 IT-tjenester8 1301 3935 9883025 2194 073207
J63 Informasjonstjenester4695925232691392
K64-K66 Finansiering og forsikring1 4855671 0122090463115
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning6822745756133729843
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 5996372 7003651 7471 361227
M72 Forskning og utviklingsarbeid1 071371886248786669197
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet373672815424019137
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting1402483668484

Tabell 5 
Kostnader til egenutført FoU og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent

Kostnader til egenutført FoU og FoU-personale i OECD-landene, andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) og arbeidsstyrken. Prosent
LandTotale FoU-kostnader. Millioner PPP dollar. 2018Totale FoU-kostnader som prosent av BNPNæringlivets FoU-kostnader som prosent av BNPTotalt FoU-personale pr. tusen i arbeidsstyrken
201320182013201820132018
Østerrike15 785,62,953,142,092,1915,2617,79
Belgia15 991,82,332,681,621,8713,7217,44
Kanada29 003,31,711,560,870,8012,19..
Chile1 621,30,390,350,140,121,60..
Tsjekkia8 286,91,901,931,011,2011,6813,84
Danmark10 054,22,973,031,881,9519,8321,15
Estland675,01,711,400,820,598,588,77
Finland7 504,13,272,762,251,8119,6618,11
Frankrike68 440,92,242,191,441,4314,1715,16
Tyskland141 299,92,843,131,912,1614,1216,35
Hellas3 843,80,811,180,270,578,6810,82
Ungarn4 733,51,391,530,961,168,8111,78
Island415,81,702,040,951,3114,80..
Irland4 100,11,571,001,130,7114,6815,65
Israel17 669,94,104,943,454,36....
Italia36 892,81,301,430,710,909,7713,30
Japan171 293,63,313,282,522,6013,1613,18
Korea98 451,33,954,533,103,6415,5218,08
Latvia378,50,610,640,170,165,325,91
Luxembourg860,01,301,210,680,6812,2812,45
Mexico8 053,90,430,310,110,071,14..
Nederland21 463,11,932,161,071,4513,7017,09
New Zealand..1,15..0,54..10,44..
Norge7 405,81,652,060,871,0614,2516,61
Polen14 622,00,871,210,380,805,409,44
Portugal4 786,51,321,360,630,708,8411,11
Slovakia1 486,90,820,840,380,456,327,40
Slovenia1 567,92,561,951,961,4515,1115,18
Spania23 552,91,281,240,680,708,779,90
Sverige18 162,43,263,322,252,3615,8316,91
Sveits..............
Tyrkia23 966,30,821,030,390,634,005,34
Storbritannia53 952,61,621,731,041,1711,6713,76
USA581 553,02,712,831,922,05....
EU28464 876,41,922,031,201,3411,2113,35
EU15426 690,72,062,171,311,4412,4314,51
OECD i alt1 447 827,52,302,381,571,68....
Ikke OECD-land       
Kina468 062,32,002,141,531,664,465,44
Russland41 505,11,030,980,620,5510,959,97

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 Forskning og utvikling (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, eller for å finne nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap.

Det kan likevel være vanskelig å skille FoU-aktivitet fra mer ordinær virksomhet. Viktige kriterier er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Usikkerhet foreligger når løsningen på et problem ikke er åpenbar på forhånd, selv for en person med grunnleggende kunnskap på området. Resultatet bør også kunne reproduseres eller overføres til andre. Systematisk betyr at det er lagt en plan for aktiviteten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell eller innleid personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesgruppe etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

FoU-undersøkelsen dekker næringslivet med visse unntak. Følgende næringsgrupper er med: 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007.

  • Industri (C10-C33)
  • Tjenesteytende næringer: Agentur- og engroshandel (G46), Transport og lagring (H49-H53), Informasjon og kommunikasjon (J58-J63), Finansiell tjenesteyting og forsikring (K64-K66), Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M70-M72, M74.9), Annen forretningsmessig tjenesteyting (N82.9)
  • Andre næringer: Fiske, fangst og akvakultur (A03), Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass (B05-B09), Kraftforsyning (D35), Vann, avløp og renovasjon (E36-E39), Bygge og anleggsvirksomhet (F41-F43)

FoU-undersøkelsen dekker i utgangspunktet foretak med minst 10 sysselsatte, men annet hvert år dekkes også foretak med 5-9 sysselsatte. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen.

Foretak med 5-9 sysselsatte var dekket i følgende år: 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019.

FoU-undersøkelsen inkluderer ikke forskningsinstitutter i næringen "Forskning og utviklingsarbeid" (M72). Disse dekkes i stedet av FoU-statistikk for instituttsektoren (https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/instituttsektoren).

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enhet

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

Utvalg

Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle foretak med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige foretakene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 30, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt. 

Utvalget er på om lag 5-6000 foretak. 

For 2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 og 2019 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større enn i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. 

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet. 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde

Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For foretak med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av foretak. På grunnlag av disse foretakene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

Faste priser

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2015. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Se tabell 09170 i statistikkbanken, variabelen "Produksjon i basisverdi. Prisendring, årlig (prosent)".  Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

Annet hvert år er foretak med 5-9 sysselsatte inkludert i undersøkelsen. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Næringslivets FoU-tall gjelder foretak med minst 10 sysselsatte hvis ikke annet er nevnt.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er høy,rundt 99 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i rundt 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Analyser, artikler og publikasjoner

Solid vekst i næringslivets FoU

Solid vekst i næringslivets FoU

Publisert 23. februar 2021

Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 35,4 milliarder kroner i 2019, 8 prosent mer enn i 2018. Justert for prisvekst var økningen på nesten 5 prosent. Det ble utført 22 180 FoU-årsverk i 2019, en økning på 6 prosent.

Les artikkelen

FoU i norsk næringsliv 1970-2014

Publisert 12. januar 2017

Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og frem til 2014.

Les publikasjonen
FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016

Publisert 27. april 2018

Denne publikasjonens formål er å sammenstille statistikk om FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv, med hovedvekt på året 2016.

Les publikasjonen

Kunnskapsintensive næringer i Norge

Publisert 2. februar 2016

Norske næringer er utvilsomt kunnskapsintensive sammenlignet med EU og Norden. Det er samtidig en viss positiv sammenheng mellom en nærings kunnskapsintensitet og hvor mye den bruker på forskning og utvikling.

Les publikasjonen

Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

Publisert 28. juni 2016

Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små foretak.

Les artikkelen
Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

Publisert 2. desember 2019

USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten. I 2017 stod USA for 28 prosent av verdens utgifter til forskning og utvikling (FoU), mens Kinas andel utgjorde 26 prosent. Foreløpig samarbeider Norge og Kina likevel lite om FoU.

Les artikkelen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB