Notater 2004/57

Versjon 1.0 senest endret 8.juli 2004

Praktisk guide for teknisk utstyr og dataprogrammer i brukertester

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Praktisk guide for teknisk utstyr og dataprogrammer i brukertester. Versjon 1.0 senest endret 8.juli 2004

Ansvarlig

Øyvind Brekke

Serie og -nummer

Notater 2004/57

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for IT og datafangst/Seksjon for datafangstmetoder

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt