Notater 2009/33

Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Prosjektgruppen har vurdert om Statistisk sentralbyrå (SSB) bør innføre et eget institusjonelt publiseringsarkiv for lagring av SSBs forskningspublikasjoner. Vi anbefaler at SSB oppretter et slikt arkiv. Dette vil gjøre forskningen mer tilgjengelig, flere vil kunne laste ned dokumentene og det vil bli lettere å søke etter dem. Det institusjonelle publiseringsarkivet vil også føre til bedre kvalitet påmetadata, som igjen vil gjøre det mulig å finne fram til forskningsdokumentene på Internett.

Prosjektgruppen har undersøkt publiseringspolitikken i de internasjonale forlagene hvor forskerne i SSB har publisert sine artikler de siste ti årene. Undersøkelsen viser at de fleste av disse artiklene kunne blitt gjort tilgjengelig i et institusjonelt publiseringsarkiv i henhold til de respektive forlagenes retningslinjer. Vi mener at publiseringsarkivet først og fremst skal inneholde vitenskaplige publiseringer som er skrevet av ansatte i SSB. Det er særlig viktig å fange opp artikler i eksterne tidsskrifter som ikke er tilgjengelige på ssb.no i dag.

Et institusjonelt publiseringsarkiv vil gjøre SSBs forskning mer synlig og tilgjengelig og gi et viktig bidrag til den globale dugnaden for åpen tilgang til forskning. En slik åpenhet vil også være i samsvar med Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk og strategi. Vi anbefaler at det legges inn et eget punkt om lagring i institusjonelt publiseringsarkiv i SSBs formidlingspolitikk.

Vi anbefaler videre at administrasjon av publiseringsarkivet blir lagt til bibliotek og informasjonssenteret, og at det blir fulgt opp med klare administrative rutiner og retningslinjer for innlevering og tilgjengeliggjøring av de vitenskapelige dokumentene.

Samtidig anbefaler vi også at faglige forfattere i SSB får informasjon om detaljer rundt publiseringsarkivet før det opprettes.

Prosjektgruppen anbefaler at SSB søker deltakelse i samarbeidskonsortiet Bibsys Brage, som leverer løsninger for institusjonelle publiseringsarkiv i Norge. Ved hjelp av Bibsys Brage kan SSB raskt og på en enkel måte etablere et institusjonelt publiseringsarkiv med gode funksjoner for lagringssikkerhet,søkbarhet og lokale tilpasningsmuligheter.

Om publikasjonen

Tittel

Institusjonelt publiseringsarkiv for forskningsmateriale i SSB

Ansvarlige

Alice Steinkellner, Elsa Granvoll, Jon Olav Folsland, Kaja Haugen

Serie og -nummer

Notater 2009/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt