Andelen foretak som rekrutterte/forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2015, og andelen av disse som hadde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger. Etter størrelse og næring.

Tilbake til artikkelen

Andelen foretak som rekrutterte/forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2015, og andelen av disse som hadde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger. Etter størrelse og næring.
  Rekruttering Opplevde vanskeligheter med å fylle ledige stillinger ( Andelen av de som forsøkte å rekruttere)
Alle 6 21
     
10-19 syss 3 17
20-49 syss 6 24
50-99 syss 10 25
100+ syss 21 23
Industri,kraftforsyning, vann, avløp og renovasjon 4 14
Bygg- og anleggsvirksomhet 1 13
Handel med og reparasjon av motorvogner 3 5
Agentur- og engroshandel med unntak av motorvogner 6 11
Detaljhandel med unntak av motorvogner 2 6
Transport og lagring 6 11
Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 5
Informasjon og kommunikasjon 40 33
Annen privat tjenesteyting 8 23

Kontakt