Notater 2006/14

Dokumentasjon av tidsseriebase for FoU-data

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av tidsseriebase for FoU-data

Ansvarlig

Knut Arild Kjesbu

Serie og -nummer

Notater 2006/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt