Til toppen

13224: Økonomisk oversikt konsolidert drift kommune, etter art (K) 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Rammetilskudd , Inntekts- og formueskatt , Eiendomsskatt totalt ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en standardisert oversikt over alle utgifter og inntekter vedrørende kommunens drift. Alle tall er i 1000 kr.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Interne summeringsfeil i tabellen er rettet for 2020. Rettedato 26.03.2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken