Til toppen

13210: Finansielle nøkkeltall fra konsolidert bevilgnings- og balanseregnskap i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (K) 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pensjonsforpliktelse , Rammetilskudd , Eiendomsskatt totalt ,

Valgt 0 av totalt 14

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Tabellen gir en oversikt over sentrale konsoliderte regnskapsbegrep sett i forhold til antall innbyggere. Disse nøkkeltallene er ofte brukt som produktivitetsindikatorer. Dataene vises som absolutte tall i 1000kr, og sett i forhold til antall innbyggere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken