Kommuneregnskap

Til toppen

13186: Utvalgte nøkkeltall for konsolidert kommuneregnskap (K) 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Frie inntekter per innbygger (kr) , Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) , Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende konsoliderte nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.
. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.