Avfall frå hushalda

Til toppen

13056: Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon, etter tjenesteområde og post (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Direkte driftutgifter , Direkte driftsutgifter, intern produksjon , Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13056: Tabellen viser selvkostregnskapet for tjenesteområdene vann, avløp og renovasjon, kun grunnlagstall.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.