Avfall frå hushalda

Til toppen

13024: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag , etter tjenesteområde (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
13024: Spørsmål fra skjema 23 om interkommunalt samarbeid og om kommunen har identifisert og beregnet et fullstendig gebyrgrunnlag.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.