Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12956: Mest brukte måte å tilby digitale tjenester (Statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner) 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
prosent
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
prosent
Selvaktivert tjeneste:
prosent
Referansetid
Åpen innsynstjeneste som ikke krever innlogging:
31.12
Enkel, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Kompleks, individuell tjeneste, som krever innlogging:
31.12.
Selvaktivert tjeneste:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.
Andeler fordelt på de ulike tilbudsmåtene er prosentandeler av de som tilbyr digitale tjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken