Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12939: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter , Endring i beholdninger av ferdige produkter og produkter under produksjon, fremstilt av enheten selv (mill. kr) , Produksjonsverdi (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 29

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

foretak/bedrift

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

Brukerveiledning for statistikkbanken