Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12937: Hovedtall for bedrifter, etter fylke, landsdel og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) (F) 2018

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgfri variabel
Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringene 06, 49.5 og 35 er fra 2018 ikke lenger publisert. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det heller ikke tall for.
Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2.
Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
L5 Vestlandet
Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
næring (SN2007)
B Bergverksdrift og utvinning
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.
C Industri
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

Brukerveiledning for statistikkbanken