Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12910: Hovedtall for alle foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå) 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall enheter , Sysselsatte , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 19

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *

foretak/bedrift

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringene 06, 49.5 og 35 er fra 2018 ikke lenger publisert. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det heller ikke tall for.
Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2.
Tallene er uten merverdiavgift.
Fra 2018 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet.
næring (SN2007)
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger
Utgått kode.
55.301 Drift av campingplasser
Utgått kode.
55.302 Drift av turisthytter
Utgått kode.
B Bergverksdrift og utvinning
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.
C Industri
Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

Brukerveiledning for statistikkbanken