Utenrikshandel med varer

Til toppen

12902: Eksport av sjømat (kr) 2018M12 - 2021M01

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2018M12 , 2019M01 , 2019M12 ,

Valgt 1 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sjømat etter definisjonen til Sjømatrådet.
Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).

Brukerveiledning for statistikkbanken