Utenrikshandel med varer

Til toppen
12902: Eksport av sjømat (kr) 2018M12 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi:
kr
Referansetid
Verdi:
Hittil i år
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sjømat etter definisjonen til Sjømatrådet.

Brukerveiledning for statistikkbanken