Til toppen
12901: Tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8, etter aldersgruppe (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Antall refusjon etter innslagspunkt 8 (antall):
antall
Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8 (prosent):
prosent
Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse (antall):
antall
Referansetid
Antall refusjon etter innslagspunkt 8 (antall):
31.12
Andel av personer i aldersgruppen som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8 (prosent):
31.12
Personer som har mottat refusjon etter innslagspunkt 8, og som kun har vært til undersøkelse (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
aldersgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser totalt antall personer som har mottatt tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8 fordelt på toårige aldersgrupperinger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken