Landbruksundersøkinga

12834: Forbruk av energi i veksthus 1988 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.12.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Cathrine Gran Øverby, Statistisk sentralbyrå
+47 901 93 274
cgy@ssb.no

Måleenhet
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
MWh
Elektrisistet til elektrokjele (MWh):
MWh
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
MWh
Naturgass (MWh):
MWh
Fyringsolje (1 000 liter):
1 000 liter
Propangass (tonn):
tonn
Biogass (MWh):
MWh
Fjernvarme/spillvarme (MWh):
MWh
Flis (m³):
Utgifter til energi (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Elektrisitet til vekstlys (MWh):
31.12.
Elektrisistet til elektrokjele (MWh):
31.12.
Elektrisitet til varmepumpe (MWh):
31.12.
Naturgass (MWh):
31.12.
Fyringsolje (1 000 liter):
31.12.
Propangass (tonn):
31.12.
Biogass (MWh):
31.12.
Fjernvarme/spillvarme (MWh):
31.12.
Flis (m³):
31.12.
Utgifter til energi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken