Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftsundersøkelsen

Til toppen
12762: Personer 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter type helseproblem og kjønn 2006K2 - 2020K2
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Personer med nedsatt funksjonsevne (1 000 personer):
1 000 personer
Personer med nedsatt funksjonsevne (prosent av total gruppe):
prosent
Referansetid
Personer med nedsatt funksjonsevne (1 000 personer):
2. kvartal
Personer med nedsatt funksjonsevne (prosent av total gruppe):
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
type helseproblem
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

type helseproblem

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Samme person kan ha oppgitt mer enn et helseproblem, slik at tallene ikke summerer seg opp til tallet på personer med funksjonshemming i alt.
I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken