Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftsundersøkelsen

Til toppen
12759: Ikke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 15-66 år, etter alder og ønske om arbeid 2006K2 - 2020K2
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Måleenhet
Ikke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne (1 000 personer):
1 000 personer
Personer med nedsatt funksjonsevne ikke-sysselsatte (prosent):
prosent
Referansetid
Ikke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne (1 000 personer):
2. kvartal
Personer med nedsatt funksjonsevne ikke-sysselsatte (prosent):
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
arbeidsønske
Må velges *
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

arbeidsønske
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I april 2018 ble det lansert en ny estimeringsmetode for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Den nye metoden utnytter flere registre, som vil redusere skjevhet og usikkerhet i AKU. Tidsseriene for tilleggsundersøkelsen om funksjonshemmede er ikke revidert tilbake i tid. Dvs. at det er et brudd i tidsserien i 2018. Tall før og etter bruddet er derfor ikke sammenlignbare. For mer informasjon, se Ny metode gir bedre AKU-tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken