Bruk av IKT i offentlig sektor

12621: Politisk påvirkning på digitaliseringarbeidet, etter endringsgrad og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2019 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
prosent
Referansetid
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken