Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12621: Politisk påvirkning på digitaliseringarbeidet, etter endringsgrad og sysselsettingsgruppe (Statlige virksomheter) 2019 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Bendik Hjelde Pay, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 31
bep@ssb.no

Måleenhet
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
prosent
Referansetid
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, virksomhetens digitaliseringsarbeid:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
graden av endring
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

graden av endring
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

sysselsettingsgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken