Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12620: Politisk påvirkning på digitaliseringsarbeidet, etter endringsgrad og antall innbyggere (Fylkeskommuner, kommuner) 2019 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, kommunens digitaliseringsarbeid:
prosent
Referansetid
I hvor stor grad påvirker føringer som stortingsmeldinger og Digitaliseringsrundskrivet, kommunens digitaliseringsarbeid:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
graden av endring
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

graden av endring
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken