Bruk av IKT i offentlig sektor

12619: Deling av åpne data 2019 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

forvaltningsnivå Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

graden av deling Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Deler kommunens/virksomhetens åpne data i tråd med regjeringens 'Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data':
prosent
Referansetid
Deler kommunens/virksomhetens åpne data i tråd med regjeringens 'Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data':
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken