Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12619: Deling av åpne data 2019 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Deler kommunens/virksomhetens åpne data i tråd med regjeringens 'Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data':
prosent
Referansetid
Deler kommunens/virksomhetens åpne data i tråd med regjeringens 'Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data':
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
graden av deling
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

graden av deling
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken