Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
12618: Tiltak for IKT-sikkerheten (Fylkeskommuner, kommuner) 2019 - 2020
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nora Vaag Karlsson, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 41
nvk@ssb.no

Måleenhet
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
prosent
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
prosent
Nødstrømsanlegg:
prosent
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
prosent
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
prosent
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
prosent
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
prosent
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
prosent
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
prosent
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
prosent
Sentrale loggtjenester:
prosent
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
prosent
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
prosent
Referansetid
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
2. kvartal
Rutinemessige tester som verifiserer at back-up ikke er korrupt eller manipulert:
2. kvartal
Nødstrømsanlegg:
2. kvartal
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk:
2. kvartal
Program for avdekking av identitetstyveri (phishing):
2. kvartal
Rutinemessige penetrasjonstester på interne systemer:
2. kvartal
Rutiner for installering av sikkerhetspatcher på systemer:
2. kvartal
Nødløsning for kommunikasjon (alternativer for data- og telekommunikasjoner):
2. kvartal
Tofaktor-autentisering for ansatte ved ekstern innlogging til virksomhetens IKT-systemer:
2. kvartal
Rollebasert brukersystem: en ansatt skal bare ha tilgang til området han/hun arbeider med (Least privilege prinsipp):
2. kvartal
Sentrale loggtjenester:
2. kvartal
Tekniske tiltak for behandling av sensitive data (f. eks. kryptering, digital signering):
2. kvartal
Kryptering av virksomhetens bærbare IKT-utstyr:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
forvaltningsnivå
Må velges *
status for tiltak
antall innbyggere
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

forvaltningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

status for tiltak

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
antall innbyggere

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2020 er kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020 rapporteringsenheter. For mer informasjon, se under 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken