Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12608: Elever i videregående skoler, etter skole 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

skole Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever (antall):
antall
Elever, kvinner (antall):
antall
Elever, menn (antall):
antall
Elever i videregående trinn 1 (vg1) (antall):
antall
Elever i videregående trinn 2 (vg2) (antall):
antall
Elever i videregående trinn 3 (vg3) (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for idrettsfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for design og håndverk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for elektrofag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for naturbruk (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for service og samferdsel (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (antall):
antall
Elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram (antall):
antall
Elever på skolen registrert med voksenstatus (antall):
antall
Elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning (antall):
antall
Elever på landslinjer (antall):
antall
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall):
antall
Referansetid
Elever (antall):
31.12
Elever, kvinner (antall):
31.12
Elever, menn (antall):
31.12
Elever i videregående trinn 1 (vg1) (antall):
31.12
Elever i videregående trinn 2 (vg2) (antall):
31.12
Elever i videregående trinn 3 (vg3) (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for studiespesialisering (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for idrettsfag (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for design og håndverk (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for elektrofag (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for naturbruk (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for service og samferdsel (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon (antall):
31.12
Elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram (antall):
31.12
Elever på skolen registrert med voksenstatus (antall):
31.12
Elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning (antall):
31.12
Elever på landslinjer (antall):
31.12
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enhetene i skolepubliseringen defineres ut fra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring. For fylkeskommunale skoler inkluderes også studenter i fagskoleutdanning (inkludert i totalen, samt antall kvinner og menn). Elever ved skoler som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning, er ikke tatt med. Elever som er registrert med elevstatus = V, dvs. deltaker i videregående opplæring i undervisningstilbud tilpasset voksne er inkludert i tallene fordelt på trinn, kjønn og total. Voksne med elevstatus V er ikke fordelt på det enkelte utdanningsprogram. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variable med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler.
statistikkvariabel
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (antall)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.
Elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag (antall)
Utdanningsprogrammet «Helse- og sosialfag» har i 2015 endret navn til «Helse- og oppvekstfag».
Elever på landslinjer (antall)
Antall elever for funksjon 559 Landslinjer omfatter ikke rettighetselever som har lærekontrakt, for eksempel i yrkessjåførfaget. Det vil si at lærlinger som også får en del undervisning som elever, telles bare som lærlinger. Utgifter for funksjon 559 per elev kan derfor være høyere for de fylkene som har slike landslinjetilbud.
Elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (antall)
Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program.

Brukerveiledning for statistikkbanken