12504: Bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge (prosent) 1971 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 49 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.2020
Kontakt
Dior Kurta, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 608
ktd@ssb.no

Nini Barth, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 610
nba@ssb.no

Måleenhet
Disponibel realinntekt for Norge:
prosent
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
prosent
Produksjonsvekst ellers:
prosent
Endring i bytteforholdet:
prosent
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
prosent
Endring i rente- og stønadsbalansen:
prosent
Referansetid
Disponibel realinntekt for Norge:
31.12.
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
31.12.
Produksjonsvekst ellers:
31.12.
Endring i bytteforholdet:
31.12.
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
31.12.
Endring i rente- og stønadsbalansen:
31.12.
Pristype
Disponibel realinntekt for Norge:
Faste priser
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet:
Faste priser
Produksjonsvekst ellers:
Faste priser
Endring i bytteforholdet:
Faste priser
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass:
Faste priser
Endring i rente- og stønadsbalansen:
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken