Regnskap for private barnehager

12412: Disponering av positivt årsresultat i private barnehager, etter eierform (1 000 kr) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

eierform

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Positivt årsresultat:
1 000 kr
Overført til egenkapital:
1 000 kr
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd:
1 000 kr
Overført til eier (utbytte):
1 000 kr
Overført til konsernselskap (konsernbidrag):
1 000 kr
Avsetning til reduksjon av udekket tap:
1 000 kr
Antall barnehager med positivt årsresultat:
barnehager
Referansetid
Positivt årsresultat:
31.12.
Overført til egenkapital:
31.12.
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd:
31.12.
Overført til eier (utbytte):
31.12.
Overført til konsernselskap (konsernbidrag):
31.12.
Avsetning til reduksjon av udekket tap:
31.12.
Antall barnehager med positivt årsresultat:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken